Česko-portugalské vztahy na vzestupus

Kulturní spolupráce má vzestupnou tendenci a odráží kontinuální zájem portugalské veřejnosti o českou kulturu, o čemž svědčí řada komerčních vystoupení českých umělců v Portugalsku (např. velikonoční koncert Filharmonického orchestru Bohuslava Martinů v Portu, vystoupení Pražákova kvarteta v Lisabonu, turné skupiny Concerti Muziga po Portugalsku a další). Na šíření české kultury v Portugalsku se aktivně podílí český básník, prozaik, dramatik a divadelní ředitel František Listopad (vlastním jménem Jiří Synek), který zde dlouhodobě žije a působí. Česká republika se v roce 2001 aktivně zapojila do projektu "Porto - evropské město kultury".

Předmětem zájmu se stále více stává jak studium v ČR, tak studium v Portugalsku.Universita Karlova v Praze spolupracuje s Universitou v Coimbře na základě dohody o spolupráci z roku 1994. Byla navázána spolupráce mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a Hospodářskou fakultou lisabonské Nové university. V říjnu 1998 byl na Filozofické fakultě Lisabonské university zahájen první ročník volného kursu českého jazyka a literatury. Česká a portugalská strana si každoročně poskytují osmiměsíční stipendium pro studenty vysokoškolského studia v oboru portugalského a českého jazyka a dvě devítiměsíční výzkumná a postgraduální stipendia. Obě strany si recipročně poskytují stipendia na Letní škole slovanských studií v ČR a letních kurzech portugalštiny pořádaných na portugalských univerzitách.

Vědecká spolupráce, resp.výměna informací a vědeckých specialistů mezi oběma zeměmi se uskutečňuje na základě Dohody o vědecké spolupráci mezi AV ČR a portugalskou státní Nadací pro vědu a technologii uzavřené v roce 1996.

MZV ČR

obsah | svět - svet