Výročí české menšiny v polském Zelowě

Zelowští obyvatelé žijí již v těchto dnech horečnatými přípravami sjezdu všech potomků českých osadníků, představitelů politického i církevního života, významných historiků, etnografiků a folkloristů, který se uskuteční ve dnech 19. a 22. června 2003. Sjezd se koná při příležitosti výročí podepsání smlouvy, která položila základ existence dnešní české komunity na tomto území.

Roku 1802 prodal na základě doložené smlouvy pan Jan Swidzinski své pozemky zelowské oblasti českým osadníkům - zakladatelům Sboru českých bratří. Tento akt je počátkem česko-polské historie v Zelowě a okolí. Rozvoj této polské obce byl úzce spojen s působením českých emigrantů a jejich evangelického Sboru. Jejich potomci si dodnes uchovali svou českou a evangelickou identitu. Rodiče své děti vychovávají v souladu s jejich kořeny. Pří evangelické farnosti vznikla Mateřská škola J. A. Komenského, ve které děti rozvíjí mezi jinými i své znalosti českého jazyka.

V Zelowě vzniklo v roce 1998 české muzeum pod patronátem pana prezidenta Václava Havla. Zelowští krajané zde neustále přispívají různými starožitnostmi do mozaiky, která odhaluje způsob života předků. Velké ocenění patří manželům Jelínkovým za jejich nadšení a obětavost, se kterou komunitu podporují a vedou.

Češi a Poláci v Zelowě každý den hledají a nalézají modus vivendi, který jim umožňuje žít vedle sebe již 200 let.

HELENA KRESOVÁ

obsah | svět - svet