Svaz Čechů v Chorvatské republice

Svaz Čechů v Chorvatské republice oslavil v roce 2001 osmdesát let svého trvání. Je nástupnickou organizací Československého svazu v království SHS (Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko), který založili čeští a slovenští krajané 29. června 1921 na ustavujícím shromáždění v Osijeku. Svaz zastřešuje činnost všech krajanských subjektů na území Chorvatska: Českých besed, českých škol, vydavatelství Jednota, knihovny, folklorních a pěveckých souborů, různých klubů aj. Předsedkyně svazu Lenka Janotová dostala od prezidenta Havla začátkem roku 2003 za práci v krajanských sdruženích státní vyznamenání.

První Češi přicházeli na území Chorvatska v letech 1791 - 92. Rakouská vláda poté v rámci programového osidlování regionu, které se odehrálo ve třech vlnách do třicátých let 19. století, získávala další Čechy k emigraci do Chorvatska. Už v roce 1874 vznikla Česká beseda v Záhřebu (založil ji Josef Václav Frič), v roce 1899 pak v Dubrovníku.

Těsně před II. světovou válkou byla činnost krajanských spolků zakázána a české školy uzavřeny chorvatským profašistickým režimem. Po válce byl kulturní život českých krajanů v Chorvatsku obnoven, zejména v Daruvaru a jeho okolí. Statistika uvádí, že v roce 1953 bylo v Chorvatsku 16 tisíc osob hlásících se k českému původu, v roce 1991 pak 13 tisíc osob.

Tragicky do života Čechů v Chorvatsku a do činnosti spolků zasáhla občanská válka v letech 1991-1992. Svaz musel mimo jiné řešit otázku ochrany školních dětí. Válka vypukla v srpnu 1991. Budova České základní školy J. A. Komenského i objekty dalších českých škol se ocitly v nebezpečí. Děti byly ve spolupráci Svazu Čechů v Chorvatské republice s Ministerstvem zahraničních věcí Chorvatska a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR převezeny do ČR.

Základními jednotkami struktury Svazu jsou České besedy (24 aktivních). Vedle nich působí Klub krajanských výtvarníků, Radioklub Jan Hus, folklorní taneční a pěvecké soubory (Holubička z Daruvaru, vystupující na Dnech krajanské kultury v Rožnově pod Radhoštěm, Sedmikrásky z Jazveniku aj.).

Svaz Čechů v Chorvatské republice pořádá každým druhým rokem české dožínky. Poprvé se konaly v roce 1925 a od té doby se jich uskutečnilo přes sedmdesát. Krajané v Chorvatsku pořádají posvícenské, mikulášské, silvestrovské zábavy, literární a hudební večery, výstavy a přednášky. Významný je na jaře slet žáků Naše jaro a v listopadu Vonička, večer lidových písní a tanců. Mnoho akcí připravují české školy, zejména Česká základní škola J. A. Komenského v Daruvaru (na 300 žáků), Česká základní škola Josefa Růžičky v Končenici (240 žáků) a Česká mateřská škola Ferda Mravenec v Daruvaru (140 dětí).

Krajanské vydavatelství a nakladatelství Jednota vydává týdeník Jednota, měsíčník Dětský koutek a každý rok Český kalendář. Vyšly tu kromě českých učebnic publikace jako Češi v Chorvatsku, Světla Daruvaru, Slovo psané a vyřčené. Podílel se i na vydání Česko-chorvatského slovníku.

MZV ČR

obsah | svět - svet