Setkání zástupců Českých center v Praze

Česká centra - propagační okna České republiky ve světě. Je jich 18. Od Stocholmu přes Varšavu, Bratislavu, Moskvu, Kyjev, Bukurešť, Budapešť, Vídeň, Berlín, Mnichov, Drážďany, Brusel, Londýn, Paříž, Haag, Antverpy, Athény... až přes oceán k New Yorku, Los Angeles...

Bohužel, nejsou zatím v dalších světadílech. Citelně např. chybí v Austrálii, kde je o Českou republiku zájem už proto, že tam na 20 tisíc Čechoslováků pomohlo stavět na nohy v padesátých letech průmysl i umění. A jak je známo (neznámo?), Austrálie je dost bohatá země. Má nerostné bohatství, o ktorém se jiným zemím může jen zdát. Ale většinou zboží k denní potřeby dováží. Z Ameriky, z Asie. A vůbec by nic neměla proti tomu dovážet mnoho z Česka. Jen zde jaksi není ten pravý kontakt... Také ve Španělsku bylo v plánu otevřít České centrum, ale zatím se to nezdařilo. Peníze, peníze. Na něco jsou, na něco nejsou...

Česká centra mají krásnou i někdy nelehkou práci - ukazovat ve světě naší malou republiku v tom lepším světle. Šikovnost českých ručiček, invenci tvůrců, schopnost umělců, přesvědčovat o tom, že jsme skutečně demokratickou zemí. Jako všechno, záleží vždy na osobním vkladu odpovědného člověka. Jsou jimi v tomto případě ředitelé Českých center. Je již hezkou tradicí, že se 12. září setkávají tito zástupci v Praze.

V Toskánském paláci na Hradčanském náměstí bylo toho večera příjemně rušno. Kromě ředitelů přišla řada pozvaných hostů a také herečka a zpěvačka Kateřina Brožová, která setkání uváděla a provázela svým velmi příjemným zpěvem. A protože její repertoár byl jazzově naladěn, jistě potěšila nejen mně, milovníky této hudby, ale i přítomného Karla Srpa (Jazzová sekce), Radko Pytlíka (výtvarníka a muzikanta podobného zaměření), Jiřího Slívu (výtvarníka a jazzofila), Aleše Bendu (jazzového znalce, moderátora a nyní již několik let ředitele Českého centra v Sofii) a vůbec většinu přítomných, protože taneční sál byl docela zaplněn a pěkně se hýbal v rytmu písní.

Z hvězdného nebe zde byl také herec Miroslav Donutil, ale nic tentokrát nepředváděl, ponejvíce se bavil s kroužkem, ktorý se tvořil kolem ředitelky Českého centra v Los Angeles Dity Fuchsové. Není divu, Dita je právě jedna z těch aktivních lidí, kteří dokážou nemožné. Na její nedávnou misi v Jižní Africe vzpomínají s potěšením mnozí čeští umělci, které tam dokázala "přivézt", čeští krajané tam žijící i další návštevníci kultúrních akcií, které Dita dokázala uspořádat. Podobně báječně si vede i v USA v Los Angeles.

Žena plná energie i nápadů je stejně jako Dita i Dáša van der Horst. Původně emigrantka do Holandska, kde se vdala a porodila dvě děti, aby se po roce 1989 vrátila i s holandským manželem do Čech. Dostala práci na Ministerstvu zahraničí, kde mimo jiné spolupracovala s naším časopisem, a posléze byla vyslána do Izraele jako kulturní "atašé". Interpelovala v rámci svých možností při návštěvě prezidenta Havla, aby zástupce Českého dialogu mohl letět s jeho doprovodem s ostatními novináři. "Je to jediný časopis, který se soustavně zajímá o to, jak žijí naši krajané ve světě. A krajané budou při návštěvě prezidenta hojně přítomni. Byla by i příležitost, jak o nich napsat atd.", psala v tomto zmyslu Dáša tehdy na Hrad. Ale nedopadlo to. "Dáváme přednost mnohonákladovým periodikům," odpověděl tehdy prezidentův mluvčí. Nu, mnohonákladová periodika se zase nezajímají o naše krajany, že? Izrael se tedy přes Český dialog nekonal, nicméně zprávy z krajanského života sem tam v časopise probleskly a to díky Evě Jakubovic či Abrahamu Masovi, kteří nám z Izraele píší.

Dáša je od 1. září ředitelkou Českého centra v nizozemském Haagu. Slíbily jsme si živý kontakt, který bude patrný v Českém dialogu. Má to Dáša prima, pretože jí tam "půdu pod nohama" připravil prima člověk Jaroslav Kantůrek. Měli jsme v redakci o něm a o zajímavých pořadech, které uspořádal, dlouhosáhlý článek od manželů Pokorných, ale právě proto že byl dlouhosáhlý, dohady o možném zkrácení se protáhly až donedávna a tak snad to napravíme o jeho dalším působení. Bude ve Stockholmu, kde mu zase jiný prima člověk také připravil dobrý start. Je to Zdeněk Lyčka, za jehož čtyřleté působení bylo jak ve Stockholmu, tak i v dalších místech Švédska uspořádáno nespočetně báječných koncertů, výstav, setkání zajímavých osobností apod. Také člověk, který jde do všeho naplno.

Přemysl Pela, ředitel českého centra v New Yorku, byl letos o malinko veselejší, než loni 12. září, den po teroristickém útoku na "dvojčata" v New Yorku, kde měl v té době svou ženu a dlouho byl v nejistotě, co je s ní. Už se těší nazpět, vždyť v říjnu se tam koná již tradičně velice populární Czech Street Festival, kde se představují umělci, podnikatelé, prodavači apod. a mnoho dalších akcí.

Ředitel Správy českých center Milan Sedláček byl samozřejmě celý večer "na roztrhání". Všichni, kdo přišli, s ním chtěli mluvit. Na jeho tváři byla po celou dobu patrna vlídnost.

Malý proslov měl k přítomným i Šimon Pánek, jako zástupce Nadace Člověk v tísni, která pomáhá v poslední době postiženým povodněmi. Lidé jsou vstřícní a posílají peníze, za které je zaplaceno to nejnutnější k přežití těm potřeným.

Byla tu i řada dalších zajímavých a příjemných osob, v prvé řadě další ředitelé center či velvyslanci jako je zástupce v Rumunsku Jaromír Plíšek, "bruselský" Petr Bažant, "pařížský" Michael Vellnera-Pospíšil, "budapešťský" Tomas Csémy, "berlínský" Jan Bondy, "drážďanská" zuzana Pokorná, "mnichovský" Jan Šícha, "varšavský" Jan Ondřeka, "vídeňský" Jan Kollár, Vylma Anýžová (Rumunsko), Kateřina Novotná a František Jemelka (Moskva), Radovan Vaner (Kijev), Tomáš Zikán (Velká Británie), ale i například naše jediná kandidátka-žena na prezidentku Jiřina Šiklová, která mi ale bohužel tuto naději vyvrátila s tím, že to přenechá jiným, ředitelka Fischer-Raisen Libuše Jandíková, s kterou jsme se domluvily nápad udělat rozhovor se senátorem Václavem Fischerem. Český dialog s ním měl titulní rozhovor v dobe, kdy teprve do senátu nastupoval. Nyní po zralé úvaze a zkušenostech už kandidovat nechce. Zeptáme se ho proč.

Lída Rakušanová se svým manželem pobyli spíše jako hosté než jako novináři, nicméně jsme si také s paní Lídou domluvili setkání a popovídání pro noviny i Svobodnou Evropu.

Bylo to moc milé mezinárodní setkání v překrásných starobylých prostorách Toskánského paláce na Hradě.

EVA STŘÍŽOVSKÁ, Český dialog

obsah | svět - svet