Černí Češi v Texasu

Kdysi jel jeden obchodní cestující, běloch jménem Přecechtěl, z Chicaga do Austinu v Texasu. Přijel na takovou malou zapomenutou stanici někde v texaské poušti, kde není nic než písek, kaktusy a reklamní štíty různých automobilek... Obchodní cestující s kosmetickým zbožím pan Přecechtěl se nesmírně potil a nudil, chodil sem a tam, ale slunce pražilo i ve stínu. Najednou se mu zdálo, že slyší mluvit česky. A nejen česky, ale dokonce jako doma v Kojetíně, po hanácku. Pan Přecechtěl se rozhlédl, nikde nikdo, jen dva černoši tam seděli na pražcích. Myslel si, že dostal úžeh a že fantazíruje. A zase ta jadrná široká kojetínská hanáčtina. "Mám horečku," říká si pan Přecechtěl. Zadívá se znovu na oba černochy. Ten český hovor jakoby přicházel odtamtud. Nechtěl věřit svým uším, přistoupí blíž a ptá se jednoho z těch černochů. "Promiňte, prosím, vy jste Čech?" "No, je to dost hloupá otázka," myslí si přitom, ptát se černocha na poušti v Texasu, je-li Čech. "Jsem asi blázen, či co!" Ale jak se pan Přecechtěl podivil, když zjistil, že není vůbec blázen, neboť mu oslovený černoch s klidem a bez údivu odpověděl: "Ne, já su Moravec."

Podle odhadů žije mimo souvislou oblast českého jazyka v cizině okolo milionu Čechů. To číslo je ovšem velmi labilní, protože sev cizině (i na Slovensku) můžeme setkat s lidmi českého původu, kteří sice ještě zčásti česky mluví, ale za Čechy se už nepovažují, na druhé straně však zase s lidmi, kteří se ještě prohlašují za Čechy, ale češtinu ovládají dosti mizerně, popřípadě ji už vůbec neovládají.

Říká se, že v Texasu žijí Češi souvisle na území větším, než je Albánie. Svým původem je tato kolonizace většinou z východních částí Moravy. Tak si můžeme také vysvětlit, proč se onen černoch v ukázce citované v úvodu prohlašoval za Moravana.

V 19. století, za války Severu proti Jihu, bylo totiž mnoho černochů na Jihu ubito a tamější české rodiny se prý ujímaly černošských sirotků, ti pak tedy vyrůstali v českém prostředí a čeština, přesněji moravská nářečí českého jazyka, se stala přímo mateřštinou jejich potomků.

ČESKÁ BESEDA

obsah | svět - svet