Vyznamenání českého biskupa Petra Esterky v Los Angeles

V neděli 9. března 2003 se konala slavnostní katolická mše v kostele Jana Pavla II. v Yorba Linda v Los Angeles u příležitosti 40. výročí kněžského vysvěcení nynějšího českého biskupa Petra Esterky.

Biskup Esterka pochází z Dolních Bojanovic. Už během studií na gymnáziu měl potíže pro své nábožensko-politické přesvědčení, a proto v roce 1957 opustil naši republiku. V Římě započal studia filozofie a teologie, po jejichž zakončení byl 9. března 1963 vysvěcen na kněze. Po vysvěcení byl poslán do Texasu, poté působil v Minnesotě a počátkem osmdesátých let se začal věnovat práci mezi českými katolíky v USA a Kanadě. Biskupské svěcení přijal v katedrále Sv. Petra a Pavla v Brně v roce 1999. Je odpovědný za duchovní péči o české katolíky v zahraničí. Nyní biskup P. Esterka sídlí v Kalifornii v Los Angeles, kde stejně jako v San Diegu a San Francisku koná pravidelné české bohoslužby. Ze svého sídla jezdí navštěvovat Čechy po celém světě.

Mši celebroval za hojné účasti věřících i českých a amerických přátel sám oslavenec a v jejím průběhu několikrát vystoupil Central California Children´s Choir z Fresna pod uměleckým vedením Lukáše Černého.

Na závěr předala biskupu Esterkovi generální konzulka ČR v Los Angeles Margita Fuchsová "Pamětní medaili Ministerstva zahraničních věcí České republiky" za zásluhy o rozvoj česko-amerických vztahů, šíření českého jazyka a české kulturnosti a za práci ve prospěch krajanské komunity.

Společný zpěv české hymny, kterou nastudoval dětský sbor z Fresna, a Svatováclavského chorálu byly důstojným zakončením svátečního odpoledne.

MZV ČR

obsah | svět - svet