V Bruseli majú miesta pre Slovákov

Do roku 2010 bude do orgánov EÚ potrebné prijať 5500 pracovníkov z 10 nových členských štátov. Pre Slovákov je vyhradených takmer 300 miest.

Európska komisia z nich zamestná 3 461. Slovensku patrí približne 280 miest v Európskej komisii, z toho je 120 už obsadených, informoval riaditeľ Európskeho úradu pre personálne záležitosti Erik Halskov.

"Na Slovensko pripadá 279 všeobecných pracovných miest, 15 pozícií pre stredný manažment a 4 top-manažéri," konkretizoval Halskov. "Rok po rozšírení sa obsadenie miest slovenskými občanmi blíži k 50 percent na nižšej úrovni, približne 40 percent na úrovni stredného a len 25 percent vrcholového manažmentu," informoval riaditeľ o stavoch zamestnaných Slovákov v Európskej komisii. Množstvo pracovných pozícií je stanovené na základe počtu obyvateľov krajiny, zástupcov v Rade Európy a poslancov v Európskom parlamente.

"Slováci majú veľký záujem o prácu v Bruseli," uviedol Halskov. Aj z tohto dôvodu je v priemere ich úspešnosť o niečo nižšia ako u ostatných krajín. Ako príklad použil riaditeľ úradu nábor na referentské pozície, kde v priemere bol úspešný každý 12. uchádzač, pričom zo Slovenska to bol každý 14. záujemca.

Predstavitelia úradu sa vo štvrtok stretli na rokovaní s predstaviteľmi Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných vecí SR a Úradu pre štátnu službu, aby sa dohodli na ďalšej spolupráci v práve začatej druhej vlne získavania slovenských občanov pre prácu v inštitúciách EÚ. Tá sa zameria na odborníkov v oblastiach vnútorného trhu, zahraničných vzťahov, výskumu a vývoja. Zopakuje sa výber pracovníkov na audítorské pozície, ktorý v jesennom kole nebol 100-% úspešný.

V prvej vlne výberových konaní, ktorá sa uskutočnila na jeseň minulého roka, sa úrad zameral na získavanie pracovníkov na pozície vyžadujúce všeobecný prehľad z oblasti práva, ekonomiky, auditu, či štátnej správy. Takisto bol záujem o prekladateľov, tlmočníkov, asistentov, či sekretárky. "Dnes sa s úspešnými kandidátmi nadväzuje spolupráca," konštatoval riaditeľ úradu. Od vyhlásenia konkurzu na voľné miesta po prijatie uchádzača uplynie približne jeden rok, pričom pred vznikom úradu bol tento čas o 70 % dlhší.

Úrad vznikol v roku 2002 a jeho úlohou je zabezpečenie náboru pracovníkov pre EÚ na zásadách rovnakých podmienok, transparentnosti a vysokej odbornosti. Až do roku 2010 sa prednostne zaoberá výberom uchádzačov o prácu v únii v desiatich novoprijatých krajinách.

Informácie o výberových konaniach pre prácu v orgánoch EÚ sú k dispozícii na internetovej stránke http://europa.eu.int/epso/.

PRAVDA

obsah | svět - svet