Slováci v Brazílii

Obdobie do r. 1918 ani proces osídľovania Slovákov v Brazílii nie sú prebádané, hoci vysťahovalectvo z Uhorska ( cez nemecké prístavy) do Brazílie sa začalo už od 70.rokov 19.stor. Známe sú údaje, že v polovici 20.rokov sa v Brazílii usadili Slováci pochádzajúci zo slovenských osád v severnom Bulharsku, Rumunsku a Juhoslávii. Tieto slovenské rodiny vytvorili základy slovenskej pospolitosti v tejto krajine. Prílev z ČSR v druhej polovici 30.rokov mal iba nepatrné rozmery, lebo prijímajúca krajina dovtedy nebola našim vysťahovalcom otvorená a potom navyše kládla novým prisťahovalcom náročné finančné podmienky ( každý záujemca musel zložiť v čs. banke istú sumu ako zálohu, že si po príchode do Brazílie si zakúpi istú výmeru pôdy- pralesa).

Po r.1945 sa usadilo v Brazílii zopár slovenských rodín, ktoré emigrovali najmä z politických dôvodov. Po r.1968, po augustových udalostiach prichádza do Brazílie niekoľko rodín. Venujú sa prevažne podnikateľskej činnosti. Od r.1990 nejestvujú informácie, že by sa tam usadili nejakí noví slovenskí prisťahovalci .

Oficiálne štatistiky o Slovákoch žijúcich v Brazílii jestvujú, ale do r.1918 sú Slováci zaradení v rubrike "občania Rakúsko-Uhorska". Samostatnú rubriku v súpise brazílskeho obyvateľstva nemali ani r.1920. Podľa údajov (Slovenský kalendár pre Južnú Amerike na rok 1935), žilo v Brazílii v 30.rokoch žilo spolu 9 000 Slovákov a Čechov. Neoverené informácie z 80.rokov uvádzajú počet približne 20 rodín zo Slovenska ( v Rio de Janeire a Sao Paule) a 300 rodín rumunských Slovákov v iných lokalitách..

Najviac Slovákov sa usadilo v juhobrazílskych štátoch Rio Grande, Sao Paolo, Santa Catarina a Paraná. Polovica z nich sa koncentrovala v mestách Sao Paolo, Pórto Alegre, Curitiba a Rio de Janeiro. Ialšia časť sídlila vo vnútrozemí.

(r)

obsah | svět - svet