Slovensko zasadne v BR OSN

Slovensko sa 1. januára ujalo funkcie nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Spolu s Kongom, Katarom, Ghanou a Peru naše členstve v tomto orgáne podporilo Valné zhromaždenie OSN 10. októbra.

Na základe Charty OSN je Bezpečnostná rada zodpovedná za zachovávanie mieru a bezpečnosti vo svete. Je jediným orgánom OSN, ktorý má právomoc vydávať záväzné rozhodnutia. Podľa zahraničnopolitického analytika Pavla Demeša je členstvo SR v Bezpečnostnej rade dôkazom, že aj malá krajina môže byť hráčom vo svetovej politike.

V rámci členstva v BR OSN bude Slovensko predsedať výboru, ktorý sa zaoberá otázkou nešírenia zbraní hromadného ničenia. Slovensko sa chce BR OSN venovať otázke štatútu Kosova, vývoju na Ukrajine, Bielorusku v Moldavsku, ale i vyriešeniu situácie na Cypre. Prioritou bude aj blízkovýchodný mierový proces. Počas nášho členstva budeme BR OSN predsedať vo februári 2007. Znamená to, že počas tohto mesiaca môže Slovensko navrhovať pracovný program rady. Slovenská diplomacia chce nadviazať v tomto smere na predchodcov z východoeurópskej regionálnej skupiny, Rumunov a chce sa venovať reforme bezpečnostného sektoru.

Slovensko v súvislosti s novými úlohami personálne posilnilo Stálu misiu v New Yorku. Posilnil sa aj počet ľudí v Bratislave, ktorí tvoria koordinačnú jednotku. Členstvo v BR OSN si vyžiada aj vyššie finančné náklady. V roku 2005 dostal rezort zahraničných vecí na pokrytie nákladov súvisiacich s členstvom v BR OSN 10,6 milióna korún. Na ďalších prostriedkoch na tento a budúci rok by sa mal Eduard Kukan dohodnúť s ministrom financií Ivanom Miklošom.

Spomedzi 15 členov v BR OSN je päť stálych (Spojené štáty americké, Veľká Británia, Rusko, Čína a Francúzsko). Obsadenie zvyšných 10 kresiel na dvojročné obdobie volí VZ OSN zo skupín Afrika a Ázia (5 členov), Latinská Amerika (2 členovia), Východná Európa (1 člen), Západná Európa a ostatné krajiny (2 členovia). Predsedníctvo BR OSN sa mení v mesačnom intervale a jednotlivé členské štáty sa ho ujímajú v poradí podľa abecedného zoznamu v anglickom jazyku. Každý člen BR OSN má pri rozhodovaní jeden hlas. Bežné rozhodnutia sú prijaté, pokiaľ s nimi vyjadrí súhlas najmenej deväť z 15 členov. Závažné záležitosti si vyžadujú súhlas všetkých stálych členov, na čo sa často odkazuje ako na tzv. právo veta.

SITA

obsah | svět - svet