Slovensko bude súčasťou bojovej skupiny EÚ

Slovensko vytvorí v roku 2010 bojovú skupinu EÚ, "battlegroup", s Nemeckom, Poľskom, Lotyšskom a Litvou. Memorandu o zostavení skupiny pod velením Poľska podpísal v Bruseli zo zástupcami účastníckych krajín štátny tajomník ministerstva obrany Jaroslav Baška.

Bojové skupiny, ktoré budú de facto silami rýchlej reakcie EÚ, majú byť plne akcieschopné začiatkom roku 2007. Od januára majú byť stále v operačnej pohotovosti dve skupiny po 1500 vojakov pripravených k nasadeniu do desiatich dní.

Skupina bude v pohotovosti v prvej polovici roku 2010. Slovensko v nej bude zastúpené dvesto vojakmi, ktorí budú vyčlenení zo slovenských jednotiek rýchleho nasadenia.

Už v druhej polovici roku 2009 utvorí Slovensko bojovú skupinu s Českom. Túto jednotku povedú českí dôstojníci a Slovensko v nej bude mať asi tristo vojakov. Každý polrok má mať EÚ k dispozícii dve bojové skupiny po 1500 vojakov, aby únia mohla zvládať dve krízy na dvoch miestach naraz. Skupiny by mali byť schopné vyraziť kamkoľvek vo svete do desiatich dní od rozhodnutia a na mieste by mali zotrvať najmenej tridsať a maximálne 120 dní. Ich akčný rádius je 6000 kilometrov.

Spoločné zoskupenie nebude sústredené v jednej posádke, vojaci absolvujú len výcvik, aby boli schopní spoločného nasadenia. K prípadnému vyslaniu do akcie bude potrebný jednomyseľný súhlas dvadsaťpäťky a zároveň "minimálny" súhlas krajiny, v ktorej by Európania mali zasiahnuť.

ČTK

obsah | svět - svet