Visegrád jednal s Beneluxem o spolupráci

V Lucembursku se uskutečnilo setkání představitelů tzv. Visegrádské čtyřky s premiéry Beneluxu (Belgie, Nizozemska a Lucemburska) . Zástupci Visegrádu, pod nějž spadá Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, přišli projednat návrh výhledově užší spolupráce mezi oběma seskupeními. Tento návrh se pochopitelně týká až období, kdy všechny uvedené země budou členy Evropské unie (na integraci stále čeká Česko, Maďarsko a Slovensko). Hlavní náplní tohoto summitu, jenž byl prvním setkáním zemí na této úrovni, bylo přeskoumat, zda podobnou spolupráci uvnitř EU vůbec lze realizovat. Přestože se tedy rozhovory odehrávaly převážně v hipotetickém duchu, přineslo setkání již některé konkrétní body vzájemné dohody. Účastníci se kupříkladu shodli na prosazování evropské ústavy.

Prvotní impuls k podobným dialogům vyslal premiér Belgie Guy Verhofstad během návštěvy svého českého protějšku Miloše Zemana. Tehdy a posléze i v Lucembursku, kam premiér ČR následně zavítal, došlo k prvním projednáváním vztahů a možností vzájemné pomoci mezi menšími zeměmi v rámci EU. Nakonec padlo rozhodnutí o zorganizování společného summitu.

Od začátku se však kolem této myšlenky točil také jeden nevyjasněný otazník. Týkal se úlohy Polska, které při dialogu mezi malými členy a kandidáty EU působilo poněkud nepatřičně. Podle diplomatických zdrojů by to však mělo být právě Polsko, které by v plánovaném seskupení mělo hrát první housle. Bez Polska by Visegrád i s Beneluxem svými hlasy jen o málo převýšili některou z větších zemí. A to by jim znemožnilo adekvátní prosazení společných zájmů. Při jakémkoliv rozhodování bude polský podíl hlasů v EU naprosto nezbytný

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | svět - svet