Belgicko odškodní slovenských Rómov

Belgicko porušilo práva slovenských Rómov, keď ich posielalo späť do vlasti a musí ich odškodniť. O prípade z roku 1999 včera rozhodol Európsky súd pre ľudské práva. Stalo sa to v čase, keď Slovensko na výstave v Bruseli zaradili medzi krajiny, z ktorých sa uteká pre vojny, hlad, biedu a prenasledovanie. Manželia Ján a Mária Čonkovci so svojimi dcérami Naďou a Nikolou v roku 1998 žiadali v Belgicku o azyl, ktorý nedostali. Dvakrát boli vyzvaní opustiť Belgicko, naďalej však zostávali v krajine. V októbri sa belgická vláda rozhodla skupinu neúspešných rómskych žiadateľov vyviezť.

1. októbra boli Rómovia pod zámienkou doplnenia žiadostí o azyl pozvaní na políciu v Gente, potom zadržaní, strážení a 15. októbra ich slovenské i belgické lietadlá viezli domov. Oficiálne bolo vyhostenie označené za "dobrovoľné". Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva Rómovia neboli dostatočne informovaní o tom, čo sa s nimi deje, boli umiestnení v stráženom objekte, bez kontaktu s okolitým svetom. Okrem toho sa nemohli riadne odvolať proti zamietnutiu ich žiadosti o azyl v Belgicku. Proti postupu belgických orgánov protestovala belgická Liga pre ľudské práva, ktorá spolu s Čonkovcami podala v Štrasburgu žalobu.

Liga namietala porušenie viacerých článkov Európskeho dohovoru o ľudských právach, medzi nimi aj článok o ponižovaní a neľudskom zaobchádzaní, pretože Rómovia mali pri odchode na predlaktí napísané číslo. Túto sťažnosť súd zamietol - čísla slúžili len na určenie miest jednotlivých cestujúcich v lietadle. Súd neuznal ani sťažnosť, že by manželia Čonkovci boli vyhostením na Slovensko vystavení skutočnému riziku neľudského a ponižujúceho zaobchádzania. Argumentoval, že syn Čonkovcov sa v apríli 2000 dobrovoľne vrátil z Belgicka domov.

Rodine Čonkovcov Belgicko zaplatí 10 000 eur ako nemajetkovú ujmu. Uhradí aj 9000 eur za súdne trovy. Podľa Kancelárie agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdom v Štrasburgu, pre Slovensko nevyplývajú zo včerajšieho rozhodnutia súdu nijaké dôsledky. Belgicko zvažuje možnosť, že sa proti tomuto verdiktu odvolá.

(mar), SME, (r)

obsah | svět - svet