Lidé z ČR nebudou mít možnost žádat o azyl v EU

Obyvatelé České republiky a také dalších zemí ucházejících se o vstup do Evropské unie už zřejmě nebudou moci získat ve státech patnáctky azyl. V Lucemburku o tom včera jednali ministři vnitra členských států Evropské unie.

Český ministr vnitra Stanislav Gross, který se jednání v Lucemburku také zúčastnil, s chystaným opatřením souhlasí. "Je to dobře, protože se tak zamezí zneužívání žádostí o azyl," řekl včera v Praze Gross novinářům. "Pokud bylo shledáno, že kandidátské země jsou státy, které splňují základní lidsko-právní kritéria, tak není důvod, proč by měl být lidem z těchto zemí azyl poskytován," vysvětlil ministr vnitra.

Četné žádosti o azyl způsobují České republice problémy zejména v kontaktu s Velkou Británií. Do té totiž odjíždí mnoho českých Romů, kteří uvádějí, že jsou v České republice neustále pošlapávána jejich lidská práva. Pokud začne nové pravidlo platit, žadatelé o azyl ztratí možnost do některé země evropské patnáctky z takových důvodů odcestovat.

Podle ministra Grosse by měl být azyl poskytován pouze v případech, kdy stát není schopen svým lidem zajistit dodržování základních lidských práv. Mezi takové země Česká republika podle mezinárodních kritérií nepatří. Ministři zemí patnáctky chtějí nyní sestavit podrobný seznam jakýchsi bezpečných zemí, v nichž rozhodně nejsou porušována lidská práva, a tudíž není důvod jejich obyvatelům poskytovat azyl.

"Pokud by ministři vnitra členských zemí Evropské unie k takovému závěru dospěli, vyřešilo by to asi spoustu problémů," připustil Gross. Přestal by například existovat důvod pro kontroly, které kvůli uprchlíkům zavedla na pražském ruzyňském letišti Velká Británie.

Rovněž česká vláda chce zamezit hromadným odchodům Romů. Mimo jiné tím, že připravuje zkrácení doby, po kterou je možné zpětně žádat o sociální dávky. Neúspěšní žadatelé o azyl totiž dávky mnohdy pobírali po svém návratu i za dobu, kterou strávili v ostrovním království.

(hh), MF DNES

obsah | svět - svet