Asociace Olgy Havlové ve Francii ukončila činnost

Asociace Olgy Havlové Francie, společnost zaměřená na poskytování humanitární pomoci pro Českou republiku, ukončila svoji činnost. Šlo o nejaktivnější, i když nejmladší krajanské sdružení ve Francii, které za deset let činnosti odvedlo nesmírný kus práce, za niž bylo r. 2002 vyznamenáno Cenou Jana Masaryka Gratias agit.

K založení Asociace Olgy Havlové ve Francii vedl v roce 1993 české krajany a sympatizující francouzské občany příklad Výboru dobré vůle O. Havlové. Chod asociace a realizaci aktivit zajišťovala po celou dobu její prezidentka Kamila Leclerc ve spolupráci s prezidentkou České katolické misie ve Francii Annou Stránskou.

Působení společnosti bylo v prvních letech její existence orientováno na materiální pomoc - např. poskytnutí počítačového vybavení a léků nemocnicím v Žatci, Kadani, Jihlavě a Jeseníku, zprostředkování a organizování různých stáží a výměn pro pracovníky zdravotnictví a školství, zprostředkování pobytu postižených dětí ve Francii a pod. Později se společnost zaměřila na poskytování finanční pomoci rodinám s postiženými dětmi (Heřmanovi, Diepoltovi, Kopečtí), dětským domovům a školám pro postižené děti (v Korkyni, Liboci, Mezirolí, Zbytinách na Šumavě, Stochově, Olomouci, Boskovicích aj.), sociální pomoci (rodině Šestákových připravené o všechno letošní povodní) a přispívala na pořádání sportovních dnů seniorů v Praze 4.

Finanční zdroje na realizaci svých aktivit čerpala společnost z výtěžků benefičních koncertů a přednášek, jejichž pořádání členové společnosti nezištně zajišťovali, z darů, členských příspěvků členů společnosti a také příspěvků poskytovaných MZV ČR krajanským organizacím v zahraničí.

O ukončení činnosti rozhodla výroční schůze konaná 11. prosince 2002. Cíle napomoci na humanitárním poli novému demokratickému státu ze zahraničí v jeho prvních krocích na cestě k lepší budoucnosti, jenž si Asociace Olgy Havlové ve Francii dala do svého vínku, bylo dosaženo.

MZV ČR

obsah | svět - svet