Argentina - České národní obrození

Argentina jistě patří k nejkrásnějším zemím světa. Tturisty láká svými divokými půvaby a příjemnou atmosférou a domácí ji ze stejného důvodu bezmezně milují. Není divu, že spousta imigrantů si ji vybralo za svou příští zem. Úctyhodné číslo - nejvíce ze zemí Latinské Ameriky - čemuž výrazně dopomohl i dekret ze 4. září 1812, který podporoval imigraci cizinců. Argentinská vláda jím zahájila období masivního příchodu přistěhovalců, kteří této šance neváhali využít. Na počest onoho významného data se každoročně ve stejný den konají oslavy Dne emigrantů, kterých se samozřejmě účastní i naši krajané.

Na tento svátek se připravuje každá etnická komunita průběžně po celý rok a s velkou pečlivostí. Vše záleží na tom, aby se oslavy náležitě vydařily, neboť přispívají k rozbití komunikačních bariér mezi národy. Zároveň jsou vítanou příležitostí, jak dát najevo svou jedinečnost, lásku ke své domovině či úctu k tradicím svých předků.

Den emigrantů v Buenos Aires byl letos zahájen slavností v Muzeu imigrantů - tato budova je součástí Národního ředitelství migrací (tj. obdoba Cizinecké policie) a ještě na začátku 20. století sloužila k ubytování nově příchozích cizinců. Důležitou součástí dne se stala přehlídka vlajek a krojů zúčastněných krajanských spolků a předání diplomů jejich zasloužilým členům; k výborné náladě přispěla i produkce vybraných tanečních souborů.

Vše pokračovalo o víkendu, a tak měli účastníci oslav možnost ochutnat např. i české cukroví a dozvědět se ještě více o naší zemi.

Podobným způsobem probíhají oslavy svátku i v mnoha dalších argentinských provinciích; např. v Misiones vás může okouzlit slavnostní průvod městem Oberá.

Na organizaci takto náročných dnů se vydatně podílel i spolek Český dům - Colectividad Checa en Argentina. Jedná se o krajanskou organizaci, jejímž předsedou je Francisko Arturo Krivanek. Byl to on, kdo před časem s hrstkou prátel spolek založil; o to obdivuhodnější je, že dnes se k českému domu hlásí 330 členských rodin. Jejich idea je krásná - uctít ty, kdo "utíkali před válkou, hladem a založili desítky kulturních, rekreačních a sportovních spolků, kde se dělili o své sny, udržovali své zvyky, ochutnávali typická jídla, tančili slovanské lidové tance a spojovali se mezi sebou, aby tak tvořili nové domovy". Jak lépe lze tyto pocity vyjádřit, než že se je pokusíme následovat...

Právě proto se Český dům všemožně snaží o udržení a propagaci české kultury - pořádá setkávání krajanů z celé Argentiny, shromáždil první "Celonárodní základnu kontaktů" a "Celonárodní základnu elektronických adres krajanů", vytvořil internetové stránky své organizace (s návštěvností více než 960/měsíc), pokouší se o organizaci výuky češtiny a spolupracuje s jinými krajanskými spolky, jimiž je i, stejně jako velvyslanectvím ČR a vládou Buenos Aires, podporován. Přestože celonárodní rozhlasový pořad nebo "Čtvrtletní deník" zůstávají stále ještě pouhým snem, vykonal už tento spolek pro naši národnost úžasně mnoho.

Ve svých snahách však Český dům rozhodně není osamocen. V Argentině působí ještě řada jiných krajanských spolků s podobnými cíli. Jmenujme např. Československý domov - Hogar Checoslovaco - se sídlem v Rosariu nebo "Náš dům" Čechů a Slováků z Comodoro Rivadavia - "Náš dům" de Checos y Eslovacos de Comodoro Rivadavia.

Předsedou Československého domova je pan Jorge Guillermo Krepelka a jeho vznik je spjat se založením Československého smíšeného pěveckého sboru "Vlastimil" roku 1934. Vlastní spolek byl založen o 3 roky později a nyní se aktivně podílí na krajanských oslavách - zejména Svátku národů.

"Náš dům" je společností mnohem mladší - působí od roku 1994 - nicméně stejně významnou. Mezi její tradiční aktivity patří účast na regionální Slavnosti krajanských spolků a "Té-Showes" - společenské schůzky členů a přátel spolku; na tento rok však mimo jiné připravuje i atraktivní soutěž v pouštění draků. Zajímavostí je, že "Našemu domu" bylo v Comodoro Rivadavia věnováno náměstíčko, což má za úkol připomínat "první české a slovenské pionýry, kteří se ve městě usídlili". Nechme se překvapit tím, jak se společnosti povede pod vedením nového předsedy pana José Pablo Mykietyna. Jedním ze způsobů, jak takové spolky podporovat, mohou být ministerské dary vlády ČR. Odbor kulturních a krajanských vztahů Ministerstva zahraničních věcí ČR např. nedávno poskytl nově založenému tanečnímu souboru v Buenos Aires 6 párů chodských krojů a stuhy, jimiž lze kroje dozdobit; 1 lidový kroj putoval z Prahy do provincie Chaco pro vedoucí dětského souboru Moravanka dalšího krajanského spolku - Unión Checoslovaca. Dary mohou mít i podobu videokazet, propagačních materiálů, hudebních nahrávek - včetně české zpívané hymny - učebnic češtiny nebo výstavy fotografií ČTK, na nichž jsou zachyceny zajímavé okamžiky prvních porevolučních let v ČSFR a ČR... Jednou z forem podpory se stala i projekce filmu kytice, která proběhla 6. října v mendoze; film byl přivezen tajemníkem zastupitelského úřadu ČR v Buenos Aires Ing. Miroslavem Sujou. Všechny tyto příspěvky mohou významným způsobem přispět k udržení českých národních tradic v Argentině.

Nutno ovšem podotknout, že plánované akce pořádané krajanskými spolky bývají financovány jimi samými či z kapes členů. Proto jejich četnost závisí na momentální situaci organizací, přestože chuti k nim je vždy dostatek.

Snaha o hladký průběh všech pořádaných setkání je odměňována - často už zde nepotkáte jen Čechy, Slováky či Argentince, ale přicházejí se podívat přátelé ČR všemožných národností z celého světa. Na účasti pak nerozhoduje ani říslušnost ke komunitě, ani náboženské přesvědčení nebo politická příslušnost. Nejdůležitější je snaha o dorozumění a pochopení druhých a dobrá nálada.

Typickou ukázkou takto dobře zvládnutých uskutečněných akcí je oslava "Jízda králů". Tato slavnost vychází ze staré české a moravské tradice, kdy mladí mužové jedou na nazdobených koních v převlečení za ženy. Kořeny této zvyklosti spadají do dávné historie, kdy z Čech po prohrané válce s českým králem Jiřím z Poděbrad prchal maďarský král Matyáš Korvín převlečen právě za ženu.

Jedna ze slavností Jízdy králů se uskutečnila 19. července za účasti asi 300 návštěvníků. Pořádající organizací byl Český dům a svou úlohu zvládl precizně - včetně zajistění dopravy do místa konání - zemědělské usedlosti "Malé Holandsko" poblíž Buenos Aires.

Bohatý kulturní program zajistili členové folklórního souboru lidových zvyků a tanců Sokol, kteří předvedli jak tradiční "královskou jízdu" na vyšňořených koních, v krásných koňských povozech a v nádherných českých a moravských krojích, tak něco ze své taneční produkce. Mnohé návštěvníky potěšila možnost zatančit si pravou českou polku či si pochutnat na tradičním českém obědě - zelí s vepřovým, knedlíky byly bohužel nahrazeny bramborami. Nechybělo však dobře vychlazené plzeňské pivo a svou chuť na něj nám posléze dokázala jedna z českých krajanek - zvítězila v soutěži o nejvyšší rychlost vypití půllitru. Ostatně podobných typicky českých soutěží bylo k vidění celá řada a součástí programu se stala i tombola.

Obdobně se jízda králů uskutečnila také 28. září ve městě mendoza. Jedním z nezapomenutelných okamžiků tohoto setkání byl moment, kdy po sobě zazněly hymny Argentiny a české i Slovenské republiky. O organizaci se postaralo nově založené krajanské sdružení Česko-Slovenský dům v mendoze - předsedkyní je paní Maria Susana Vanek - za úzké spolupráce se Sokolem a Českým domem.

Přejeme, aby se českým krajanům v Argentině i nadále dařilo co nejlépe a aby podobných vydařených setkání a fungujících organizací jen přibývalo.

MICHAELA VALÁŠKOVÁ

obsah | svět - svet