Slovenskí architekti bodovali na medzinárodnej súťaži

Významný úspech zaznamenali absolventi bratislavskej Fakulty architektúry STU na Medzinárodnej súťažnej prehliadke diplomových prác architektonických škôl.

Jednu z dvoch hlavných cien, cenu Zväzu architektov Bieloruska, si z Minska 20. septembra odniesla Veronika Kapišinská za návrh Reštrukturalizácie bloku historickej zástavby v Litomyšl na areál školy reštaurovania a ochrany pamiatok. Litomyšl je mesto zapísané na Listine pamiatok UNESCO v ČR. Ďalšie vysoké ocenenie, Diplom medziregionálnej asociácie architektonických škôl, získala Ivana Lisická za návrh nového funkčného využitia kaštieľa v Banskej Bystrici Radvani. Ďalším dvom prácam udelila komisia čestné uznania prehliadky. Richardovi Balážimu za návrh hotela v Kremnici Čestné uznanie I. stupňa a Marekovi Hollému za návrh dostavby bloku na Mierovom námestí v Bratislave Čestné uznanie II. stupňa.

Na 11. ročníku súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 324 diplomových prác zo 45 architektonických škôl 11 krajín. Slovensko sa tu pritom predstavilo po prvý raz.

Slovenská architektonická škola sa na prehliadke prezentovala jasnosťou konceptu, invenčnými riešeniami pri disciplinovanom rešpektovaní lokálnych limitných podmienok a dodržaní metodických princípov, odznelo v záverečnom slove hlavnej hodnotiacej komisie.

(r)

obsah | svět - svet