České výrobky otestují v Antarktidě

Tým českých vědců, který bude od příštího roku působit na české výzkumné stanici v Antarktidě, nabízí tuzemským firmám ojedinělou možnost podílet se na praktických výsledcích antarktického výzkumu.

Pokud se firma rozhodne spolufinancovat provoz stanice, může si v polárních podmínkách otestovat odolnost svých výrobků či prototypů přístrojů. Vědci nabízejí i možnost praktického využití jejich výzkumné práce například při vývoji léků a biologických materiálů.

"Na podobné bázi fungují i jiné výzkumné stanice nejen v Antarktidě. Kromě vlastního výzkumu spolupracují i se soukromou podnikatelskou sférou a výrobci," řekl spoluorganizátor českého antarktického projektu a profesor Biologické fakulty Jihočeské univerzity Jiří Komárek. Antarktické centrum zřizují čeští vědci v Antarktidě na základě mezinárodní smlouvy. Státy se ve smlouvě zavazují, že se budou podílet na ochraně Antarktidy i na vědeckém výzkumu této části světa.

"Výzkum v naší stanici se bude týkat geografie, klimatologie, geologie a biologie. Podílet se na něm budou zejména Masarykova univerzita v Brně, Jihočeská univerzita a Geologický ústav Akademie věd," uvedl Komárek. Část financí podle něj získal projekt z mezinárodních zdrojů a třicet milionů korun uvolnila česká vláda. S dalšími financemi mohou přijít firmy, které mají zájem o praktické výsledky průzkumu.

"Hledáme podniky, které budou mít zájem využívat zázemí stanice pro testování svých výrobků, například stavebního materiálu, oděvů či přístrojů," řekla zástupkyně ředitele JHK Ondřejka Harvalíková. Zároveň se údajně mohou přihlásit firmy, které by chtěly využít výsledky přímého vědeckého výzkumu v jakékoliv oblasti. Vědecká práce v Antarktidě totiž už několikrát pomohla k vývoji nových výrobků ve stavebnictví, v potravinářství či medicině. Základem práce české stanice by však měl být výzkum projevů klimatických změn, geologických pohybů, zkamenělin a živých organismů.

(kes)

obsah | svět - svet