Lady Abrahamsová dostala medaili za rozvoj česko-britských vztahů

V pondělí 24. února předal velvyslanec Š. Füle pamětní medaili prezidenta republiky Lady L. Abrahamsové. Ještě prezident Václav Havel jí udělil vyznamenání za celoživotní přispění k rozvoji česko-britských vztahů. Slavnostního večera se zúčastnilo na 20 hostů, jeho součástí bylo i krátké klavírní vystoupení L. Valešové.

Lady Abrahamsová odešla do Velké Británie v roce 1940. Během války působila ve Women´s Royal Auxiliary Air Force, později v RAF dosáhla hodnosti majora.

Od listopadu 1989 se Lady Abrahamsová věnuje charitativní činnosti ve prospěch ČR, kde spolupracuje zejména s Výborem Nadace Dobré vůle Olgy Havlové. V loňském roce přispěla, mimo jiné, částkou 8 000 liber na pomoc obětem povodní v ČR (opět prostřednictvím Nadace).

V roce 1995 zahájila Lady Abrahamsová v České republice program Duke of Edinburgh Award (pozn.: jedná se o výchovný program pro mládež; působí ve více zemích).

Lady Abrahamsová je také legendou českého golfu a v loňském roce byla nominována do české golfové Síně slávy.

MZV ČR

obsah | svět - svet