Oslavy 85. výročí vzniku ČSR v Argentině

Buenos Aires

Dne 26.10.2003 uspořádalo krajanské sdružení "Český dům" Arturo Křivánka při příležitosti státního svátku ČR slavnostní oběd, po kterém následoval bohatý kulturní program, v rámci kterého zazněly hymny ČR a Argentiny v podání nového pěveckého sboru, který vznikl při Českém domě Artura Křivánka. Dále vystoupil Smíšený pěvecký sbor 3. února, který zazpíval několik písní v češtině, operní pěvci Lucas Debevec Mayer a Eleonora Noga Alberti zazpívali písně českých skladatelů (Dvořák...). Nakonec zatancovaly krajanské taneční soubory "Domov" z La Platy a "Sokol" z Buenos Aires. Akce se zúčastnila velvyslankyně Edita Hrdá, se kterou se při této příležitosti přes 380 krajanů z celé Argentiny (Córdoba, Rosário, Comodoro Rivadavia) vřele rozloučilo.

Rosário (provincie Santa Fe)

Dne 26.10.2003 se v Rosáriu (největší město provincie Santa Fé) při příležitosti oslav státního svátku ČR uskutečnil slavnostní oběd, který pořádalo česko-slovenské krajanské sdružení "Česko-Slovenský domov" Rosário (předseda Jorge Krepelka) po kterém následoval kulturní program, v rámci kterého vystoupil taneční soubor českých a slovenských krajanů z Rosária "Vladimir". Slavnostního obědu se zúčastnila i delegace česko-slovenského krajanského sdružení z města Santa Fé (hl. město provincie Santa Fé) v čele s předsedou Diego Capón Filasem.

Roque Sáenz Peňa (provincie Chaco)

Dne 26.10.2003 byl Roque Sáenz Peňa (provincie Chaco) česko-slovenským krajanským sdružením Československé sdružení (Unión Checoslovaca) při příležitosti oslav státního svátku vzniku Československé republiky uspořádán slavnostní oběd, po kterém zazněly hymny ČR, SR a Argentiny. Poté následovaly projevy Roberta Zemana, III. tajemníka ZÚ Buenos Aires M. Suji a o historii vzniku ČR přednesla komentář česká krajanka, studentka místního gymnázia Melisa Handl. V rámci kulturního programu vystoupil M. Suja s kytarovým recitálem. Poté následovala volná zábava, v průběhu které si čeští a slovenští krajané zatancovali na českou dechovou hudbu. Slavnostního oběda se zúčastnil i Honorární konzul ČR v Roque Sáenz Peňa Enrique Milán Jurásek.

Mendoza (provincie Mendoza)

Dne 28.10.2003 byla v Mendoze (hlavní město provincie Mendoza) v den výročí státního svátku ČR slavnostně otevřena fotografická výstava s názvem "První roky demokracie v ČSFR", kterou ve spolupráci s Honorárním konzulem ČR v Mendoze p. Raúlem Meilánem zorganizoval ZÚ Buenos Aires. Slavnostního zahájení se zúčastnilo přes 100 hostů z řad místní politické a diplomatické reprezentace, krajanů a široké veřejnosti. Výstava byla dalších dvacet dní vystavena v sále provinčního ministerstva kultury, kde se 6.10.2003 konala projekce českého filmu Kytice.

MZV ČR

obsah | svět - svet