Celoštátny zjazd Slovákov v Poľsku

Po takmer šiestich rokoch, ktoré uplynuli od 10. mimoriadneho zjazdu Spolku Slovákov v Poľsku (SSP), usporiadala táto slovenská krajanská organizácia v dňoch 25. - 26. januára 2003 v Krakove svoj ďalší 11. celoštátny zjazd. Zúčastnili sa na ňom aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre zahraničných Slovákov Claude Baláž a pracovníci Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov pri Úrade vlády SR Dáša Laurenčíková a Ľubomír Šišák.

Na zjazde boli prítomní viacerí hostia, medzi nimi mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Poľsku Magda Vášáryová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Varšave Helena Jacošová, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, predseda Spolku Slovákov z Poľska Matej Andráš, riaditeľka Oravského osvetového strediska v Dolnom Kubíne Oľga Žabenská, za poľskú stranu zástupcovia kancelárie prezidenta Poľskej republiky, ministerstva vnútra a štátnej správy, Malopoľského vojvodstva a iní. Pozdravné posolstvá poslali zjazdu prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster a predseda Konferencie biskupov Slovenska František Tondra.

O doterajšej činnosti SSP informoval v hlavnom prejave jeho predseda Jozef Čongva. Zmienil sa nielen o úspechoch, ktoré sa organizácii podarilo dosiahnuť napriek tomu, že Poľsko doteraz nemá zákon o ochrane národnostných menšín, a to v oblastiach udržiavania národných tradícií, folklóru, vydavateľskej a publikačnej činnosti, ale aj o problémoch, s ktorými sa potýkajú v práci miestnych skupín, školstve a v cirkevnej oblasti. V bohatej diskusii hovorili okrem delegátov aj hostia vrátane splnomocnenca vlády Claude Baláža, ktorý priblížil terajšiu činnosť, plánované zámery i grantový systém Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov.

Pred začiatkom nedeľňajšieho zjazdového rokovania sa v Kláštore sestier milosrdenstva sv. Vincenta a Pavla uskutočnila slovenská svätá omša. Druhý rokovací deň mal na programe dokončenie diskusných vystúpení a zvolenie nových spolkových orgánov - ústredného výboru, jeho predsedníctva, hlavnej revíznej komisie a čestného súdu. Delegáti pozmenili aj obsah spolkových stanov, v dôsledku čoho sa funkcia výkonného tajomníka mení na generálneho tajomníka. Na tento post opätovne zvolili Ľudomíra Molitorisa, pričom aj vo funkcii predsedu znovu potvrdili Jozefa Čongvu.

V pondelok 27. januára 2003 si splnomocnenec vlády SR Claude Baláž v sprievode generálneho tajomníka SSP Ľudomíra Molitorisa prezrel najprv v Novej Belej objekt, ktorý SSP kúpil do vlastníctva a ktorý bude rekonštruovať pre potreby tamojších Slovákov, a potom pokračujúcu výstavbu Domu slovenskej kultúry v Kacvíne, na ktorú v rámci grantového systému Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov za rok 2002 bolo medzirezortnou komisiou schválených 500 tisíc Sk. V rámci zahraničnej pracovnej cesty sa uskutočnili aj samostatné rokovania o budúcom vytvorení spoločnej Stálej expertnej pracovnej komisie, ktorej ustanovujúce zasadanie je naplánované na koniec februára 2003.

GSZS

obsah | svět - svet