Spoločný zásah slovenských a amerických vojakov na Lešti

Spoločným zásahom proti agresívnym skupinám demonštrantov vyvrcholilo cvičenie príslušníkov trebišovského mechanizovaného práporu a amerických vojakov Národnej gardy štátu Indiana vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť.

Slovenskí a americkí vojaci boli zaradení do spoločnej mnohonárodnej jednotky. Mnohí príslušníci trebišovského práporu využili skúsenosti, ktoré získali v misii KFOR v Kosove pri potlačovaní nepokojov a útokoch militantne naladeného davu kosovských Albáncov na miestnych Srbov v apríli minulého roka.

Ako ďalej informovalo ministerstvo obrany na svojej internetovej stránke, veliteľ amerického práporu Národnej gardy podplukovník Timothy Riggs vysoko ocenil skúsenosti slovenských vojakov z potlačovania demonštrácií a ovládania rozvášneného davu, ale aj ich výstroj na takúto činnosť. "V tejto činnosti sa naši vojaci od slovenských kolegov mnohému podučili. Spoločne úspešne zasahovali v jednej jednotke pri potláčaní nepokojov," poznamenal pplk. Riggs.

Americkí vojaci oboznámili našich vojakov s niektorými postupmi pri riešení krízových momentov v zahraničných misiách na území Afganistanu a Iraku, kde príslušníci Národnej gardy zo štátu Indiana získali neoceniteľné skúsenosti z bojových operácií. Podľa zástupcu veliteľa trebišovského práporu mjr. Jána Stavrovského naši vojaci mali okrem iného aj možnosť lepšie poznať a pochopiť pôsobenie veliacich poddôstojníkov pri činnosti v poľných podmienkach. V americkej armáde má tento inštitút bohatú tradíciu, kým v slovenských ozbrojených silách si stále hľadá svoje pravé miesto.

SME

obsah | Slovenská republika