Čaplovič: Obsah výstavy falšuje dejiny

Bruselská výstava Nikdy znova (Never Again) 1945-1948, ktorá má pripomínať 60. výročie "deportácie Maďarov z Československa na základe kolektívnej viny," podľa vicepremiéra Dušana Čaploviča dezinterpretuje vzájomné slovensko-maďarské politické a historické vzťahy.

Čaplovič sa domnieva, že výstava patrí medzi cielene organizované podujatia mierené na vyvolávanie zdania o permanentnom etnickom a rasovom napätí od povojnových čias až do prítomnosti.

"Obsah výstavy z Múzea maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne je zjavným falšovaním dejín. Treba zdôrazniť, že nešlo o deportácie, ale o výmenu obyvateľstva na základe zmluvy medzi Československou republikou a Maďarskou republikou," uviedol Čaplovič.

Na výstavu, ktorú v utorok otvoria, pozývajú poslanci zo skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov: Péter Olajos z Maďarskej republiky a Edita Bauer a Arpád Duka-Zólyomi zo Slovenska.

"Takéto aktivity zo strany poslancov zvolených za Slovenskú republiku, konkrétne za SMK, neprispievajú k potrebnému vzájomnému porozumeniu medzi našimi národmi a tu žijúcimi národnostnými menšinami, o čo sa snaží vláda Slovenskej republiky, a po ktorom volá prevažná väčšina občanov aj z jazykovo zmiešaného územia," konštatoval podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Čaplovič vyzýva, aby politici neotvárali jazvy minulosti a snažili sa problémy liečiť či riešiť vzájomnou toleranciou a porozumením. "Práve takéto podujatie je kontraproduktívne a zásadne odporuje týmto žiaducim spoločným cieľom," dodal.

TASR

obsah | Slovenská republika