Na Slovensku sa rodí viac ľudí, ako umiera

Na Slovensku sa vlani druhý rok po sebe narodilo viac ľudí ako zomrelo. Stalo sa tak po trojročnom prirodzenom úbytku z rokov 2001 až 2003. Celkový prírastok za rok 2005 však bol mierne nižší ako v roku 2004. Naďalej sa zvyšuje pôrodnosť, klesá potratovosť a zvyšuje sa počet prisťahovaných ľudí zo zahraničia. Vyplýva to z definitívnych údajov Štatistického úradu, ktoré dnes predstavil jeho riaditeľ Peter Mach.

"Celkový prírastok obyvateľov v roku 2005 bol 4,4 tisíca," informoval Mach. "V uplynulom roku sa na Slovensku narodilo o 667 detí viac ako v roku 2004," dodal.

Z celkového prírastku obyvateľov tvoril prirodzený prírastok, teda narodené deti, 22 percent. 78 percent prírastku predstavovali naopak prisťahovalci. Tých bolo o 3,4 tisíca viac ako ľudí, ktorí sa zo Slovenska odsťahovali. Na Slovensku tak žilo ku koncu minulého roka 5.389.180 obyvateľov.

Podľa údajov Štatistického úradu aj minulý rok pokračovala na Slovensku dlhodobá tendencia vzostupu rozvodovosti. V roku 2005 bolo rozvedených 11 553 manželstiev, čo je o 664 viac ako v roku 2004. Na 100 uzavretých manželstiev tak pripadlo 44 rozvodov, čo je zatiaľ najvyššia dosiahnutá hodnota indexu rozvodovosti. Podľa Štatistického úradu mierne vzrástla úhrnná plodnosť žien, a to z 1,241 dieťaťa v roku 2004 na vlaňajších 1,253 na jednu ženu.

Vývoj potratovosti pokračoval v klesajúcej tendencií. Počet potratov sa vlani po prvý raz od roku 1958 dostal pod hranicu 20 tisíc. Štatistici ich zaznamenali 19.332, pričom mierne stúpol počet samovoľných potratov, ktoré vlani tvorili štvrtinu všetkých potratov.

ČTK

obsah | Slovenská republika