Slovensko chce chrániť veľryby

Slovensko bude chrániť veľryby. Spolu s ďalšími krajinami V 4 nás na to vyzvalo Rakúsko, Británia a Spojené štáty. Veľryby sú dnes chránené zákazom komerčného lovu vydaným Medzinárodnou veľrybárskou komisiou. V komisii však získavajú prevahu krajiny, ktoré žiadajú zákaz zrušiť. Zabrániť tomu možno tak, že do komisie vstúpia krajiny, ktoré budú hlasovať proti zrušeniu.

Krajiny V 4 už prisľúbili pomoc, vstup do komisie zatiaľ schválila maďarská vláda, slovenský návrh na vstup sa má onedlho objaviť v pripomienkovom konaní. "Materiál je pripravený," povedala Dana Gregorová z ministerstva životného prostredia.

Na poslednom minuloročnom rokovaní veľrybárskej komisie sa zúčastnila aj Martina Badidová z Greenpeace. "Za zrušenie zákazu lovu bola už nadpolovičná väčšina členov, na takéto veľké rozhodnutie je potrebná trojštvrtinová väčšina," hovorí. Podľa nej existujú indície, že veľrybárska veľmoc Japonsko si získava hlasy niektorých rozvojových krajín a malých ostrovných republík, aj rozvojovou pomocou.

Veľryby dnes lovia Nóri, Japonci a Islanďania. Prví nerešpektujú zákaz lovu, ďalší majú povolené uloviť niekoľko tisíc veľrýb na vedecké účely. "Neviem, či sa veľryby ľahšie skúmajú, keď ich zabijú, alebo by vedcom lepšie poslúžili živé, keď možno sledovať ich migráciu či dorozumievanie," hovorí Badinová. Vstup Slovenska do komisie podporilo 12-tisíc Slovákov podpisom petície, ďalší poslali vláde pohľadnicu s touto požiadavkou.

Za členstvo v komisii sa platí ročný poplatok asi 900-tisíc korún, Gregorová upozorňuje, že za tento rok by sme zaplatili iba "alikvotnú časť." Tohtoročné rokovanie komisie, na ktorom sa očakáva naša podpora zákazu lovu veľrýb, je v júli.

(haj), SME

obsah | Slovenská republika