Každý štvrtý týždeň bude kratší

Takmer každý štvrtý týždeň bude mať tohto roku na Slovensku len štyri pracovné dni. Spôsobia to sviatky, ktoré prinesú až desať predlžených víkendov, prvý sa začne už zajtra. Mnohých kalendár na rok 2006 potešil, odborníci však vidia aj problémy.

"Odpracujeme menej dní a tým vyprodukujeme menej tovaru a služieb," tvrdí ekonóm Viliam Páleník zo Slovenskej akadémie vied. Straty jedného pracovného dňa, na ktorý pripadne štátny alebo cirkevný sviatok, sa odhadujú na viac ako 1 miliardu korún. Ekonomickí analytici však nie sú v tejto veci zajedno. Napríklad Pavol Karász upozorňuje, že pri podobných výpočtoch sa neberie do úvahy vplyv sviatkov a dní pracovného pokoja na regeneráciu pracovnej sily a na rast kvality života. "Navyše netreba vytrhávať jeden rok z kontextu ostatných, predsa vlani mnohé sviatky pripadli na soboty a nedele, čo sa v istej obmene zopakuje aj v roku 2007 a všetko sa vyrovná, " dodáva Karász.

Vlani pripadol na nedeľu 1. aj 8. máj, tohto roku pôjdu od polovice apríla štyri skrátené pracovné týždne v rýchlom slede za sebou. Väčšina sviatkov vychádza tentoraz na piatok alebo pondelok, ďalšie sa vyskytujú uprostred týždňa a dva týždne v tomto roku budú mať len tri pracovné dni. Podľa sociológa Rastislava Bednárika zo Strediska pre štúdium práce a rodiny je však taký kalendár určitým problémom len pre niektoré povolania či pre vybrané skupiny zamestnávateľov. "Tam, kde je povolanie založené na pravidelnom pracovnom rytme, môže viesť opakované skracovanie alebo rozkúskovanie týždňa až ku galimatiášu," upozorňuje sociológ. Do takej situácie sa podľa neho dostávajú napríklad vysokoškolskí pedagógovia.

Čo sa týka výrobcov a poskytovateľov služieb, s presilou voľných dní zápasia najmä tí, ktorí závisia od plnenia termínovaných objednávok. Ak termíny pripadajú na voľné dní, zdražuje to výrobu a služby, lebo zamestnávatelia musia priplatiť pracovníkom. Zvýšený počet voľných dní sa prejavuje na výplatných páskach zamestnancov aj iným spôsobom. Rastie totiž náhrada za dovolenku, ktorá sa delí počtom pracovných dní. "Tieto prínosy sú však nepatrné v porovnaní s vysokou daňou, ktorú Slováci zaplatili za transformáciu, a ich stále nízkou životnou úrovňou," pripomína Karász.

Slovensko sa intenzitou práce už dostáva na európske úroveň. Počty odpracovaných hodín sú vysoké, napriek pätnástim sviatkom v roku. "Čo sa zmešká v dňoch pracovného pokoja, dobehnú pracovníci inokedy," konštatuje Bednárik. Väčšina európskych krajín má podľa zistení ministerstva kultúry menej voľných dní ako Slovensko, napríklad Česko 12 a Poľsko 11, ale Grécko 18 a Nórsko až 28. Posledný výskum verejnej mienky na túto tému uskutočnil Štatistický úrad SR pred piatimi rokmi. Väčšina opýtaných bola za rozšírenie počtu sviatkov.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika