Čo je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Stredisko malo sledovať dodržiavanie ľudských práv v štáte a radiť občanom. Výraznejšie sa však ozvalo len v jedinom prípade, keď žiadalo, aby vláda odškodnila klientov nebankových subjektov a odvolávalo sa pritom na ústavu. Z rozpočtu zaplatilo 10 stretnutí klientov.

"Preplácanie cestovného a organizovanie mítingov pre postihnutých sme považovali za konanie v rozpore s úlohami strediska," hovorí Daniela Borisová z NKÚ.

Antidiskriminačný zákon, ktorý nedávno schválil parlament, ukladá stredisku nové povinnosti.

Stredisko má sledovať aj dodržiavanie tohto zákona, organizovať vzdelávacie aktivity na zvýšenie tolerancie v spoločnosti, zabezpečovať právnu pomoc poškodeným, vypracovávať stanoviská k jednotlivým prípadom, poškodených môže aj zastupovať na súde.

Príjmy strediska každý rok klesajú. Vláda mu na plnenie úloh z antidiskiriminačného zákona pridala tento rok dva milióny, čím však rozpočet iba dosiahol úroveň spred dvoch rokov.

Šéfka správnej rady, poslankyňa Mária Sabolová hovorí, že právne poradenstvo dokážu zabezpečiť, ale určite nezvládnu zastupovať klientov na súdoch. Stredisko však vydá tento rok konečne správu o dodržiavaní ľudských práv.

(haj), PRAVDA

obsah | Slovenská republika