OECD: Slovenská ekonomika je lepšia ako u susedov

Slovenská ekonomika je úspešnejšia ako česká, poľská a maďarská. V tomto a budúcom roku by sa mala totiž vyvíjať najlepšie spomedzi krajín visegrádskej štvorky. Tvrdia to experti Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Slovensko, ktorému dokonca predpovedajú naj-rýchlejší ekonomický rast, vychádza najlepšie aj z hodnotenia možných hospodárskych rizík.

"Podporujeme plánované sprísnenie rozpočtovej politiky na Slovensku. Chvályhodný je aj zámer robiť ambiciózne reformy, čoho výsledkom by mal byť rast výkonnosti hospodárstva a dobiehanie ostatných stredoeurópskych štátov," uvádza sa v najnovšej správe o ekonomických výhľadoch, ktoré organizácia pravidelne zverejňuje. OECD poukazuje na fakt, že vo volebnom roku 2002 bola dosť uvoľnená rozpočtová disciplína, čo vyvolalo výrazný rast spotreby. Tá potom potiahla celé hospodárstvo. Rast ekonomiky by sa však mal tento rok pre uvoľňovanie štátom kontrolovaných cien (napr. energie, doprava) a obmedzenie rozpočtových výdavkov prechodne spomaliť.

Organizácia je však napriek celkovo priaznivému hodnoteniu opatrná. Podľa nej je napríklad kontraproduktívne, ak sa štátne výdavky znižujú obmedzovaním verejných investícií. Priestor na znižovanie výdavkov OECD vidí skôr v prepúšťaní úradníkov. "Pomer počtu verejných pracovníkov k zamestnancom v súkromnej sfére je jeden z najvyšších v rámci OECD," tvrdí organizácia. V správe sa zároveň upozorňuje, že rast miezd, ktoré pocítila verejná sféra v roku volieb, bol "ohromný".

Cieľ znížiť schodok verejných financií z vlaňajších 7,2 na tohtoročných necelých 5 percent celkovej produkcie ekonomiky považuje OECD za príliš smelý. "Tento cieľ sa pravdepodobne nenaplní, pretože sa čaká zdržanie reforiem zdravotníctva, sociálneho systému a daní," píše sa v správe.

"Je otázne, či sa reformy naozaj zdržia. Ak aj áno, pre rozpočet by to predstavovalo riziko až v strednodobom horizonte," oponuje analytik Tatra banky Róbert Prega. Považuje pritom za reálne, že sa schodok zníži na päť percent už v tomto roku a nie až o rok neskôr, ako očakáva OECD. "Vláda má nástroje na to, aby v prípade nejakých rizík upravila vývoj verejných financií a dodržala svoj záväzok," dodal.

Rovnaký názor má aj minister financií Ivan Mikloš. "Hoci sa na začiatku roka vyskytli isté rozpočtové riziká, najmä pri výbere DPH, stojíme si za zámerom dodržať v tomto roku plánovaný schodok verejných financií," uviedol Mikloš.

Analytik Tatra banky je optimista aj v prípade budúcoročného schodku, ktorý chce ministerstvo financií znížiť na 3,4 percenta hrubého domáceho produktu. "Tento plán považujem za reálny, dokonca až za opatrný. Možné je ešte výraznejšie zníženie deficitu," tvrdí Prega. Analytik poukazuje napríklad na očakávanú 17-percentnú nezamestnanosť, ktorá podľa neho môže byť ešte nižšia. To pripustil aj Mikloš. Ten vidí priestor na prehodnotenie makroekonomických veličín, z ktorých vychádza návrh rozpočtu na rok 2004, ak sa udrží trend klesania nezamestnanosti, ktorý Slovensko zaznamenalo v posledných mesiacoch.

MARTIN JAROŠ

obsah | Slovenská republika