Štát očistil Slovan od miliónových daní

Odpustenie desiatok miliónov na daniach pre futbalový Slovan zariadil na rezorte financií exminister Ľudovít Černák, ktorý je dnes šéfom tohto klubu.

Kým pôvodne daňová kontrola Slovanu vypočítala nedoplatky na dani z príjmov za uplynulé roky vo výške 84 miliónov, po zásahu Černáka je stanovisko daňových úradov také, že nemusí doplácať nič.

,,Odpustenie dorubov pre ŠK Slovan Bratislava občianske združenie bolo dosiahnuté na základe argumentov a pomohlo celému slovenskému futbalu," obhajuje podnikateľ Černák svoje kroky. Ministerstvo financií a aj Daňové riaditeľstvo teraz zrušenie daní vysvetľujú nesprávnym výkladom zákona svojimi úradníkmi v minulosti, teda pred kontrolou v Slovane.

Černák pre Pravdu potvrdil, že po daňovej kontrole v klube spolu so zástupcami futbalového zväzu viackrát rokoval s predstaviteľmi ministerstva financií, posielal im informácie a právne stanoviská. Rezortu financií aj v tom čase šéfoval Ivan Mikloš, ktorý je Černákovým bývalým straníckym kolegom.

Pri kontrole v Slovane, ktorá bola uzavretá v januári minulého roka, sa pritom daňový úrad riadil vtedy platnými predpismi. Z protokolu o kontrole vyplýva, že Slovan mal doplatiť 84 miliónov na daniach z príjmov za nákupy a predaj hráčov, príjmy z reklamy a televíznych práv. Týkalo sa to rokov 1999 až 2002.

Slovan sa proti zisteniam kontrolórov odvolal. Podľa Černákovho výkladu by totiž mali byť uvedené príjmy Slovana od dane oslobodené, pretože v tomto prípade nejde o podnikanie, ale o činnosti, ktoré priamo súvisia so základným poslaním klubu - hrať dobrý futbal. V metodickom usmernení daňového riaditeľstva z marca minulého roka sa však uvádza, že športové kluby, aj keď nevznikli so zámerom podnikať, musia platiť daň z činností, ktorými dosahujú zisk. Takýto výklad zákona potvrdil aj Najvyšší súd.

Podľa dokumentov, ktoré získala Pravda, bol v júli 2005 Černák účastníkom rokovania priamo na ministerstve financií. Stretol sa tam so štátnym tajomníkom Vladimilom Podstránskym, prezidentom futbalového zväzu Františkom Laurincom a zástupcom Daňového riaditeľstva. Na základe výsledkov tohto rokovania rezort financií o pár dní oznamuje šéfke Daňového riaditeľstva Márii Machovej, že má spomínané metodické usmernenie ,,upraviť podľa pripomienok ministerstva".

Začiatkom augusta Daňové riaditeľstvo zapracovalo do dokumentu dodatok, podľa ktorého majú byť príjmy športových klubov z nákupu, predaja hráčov, televíznych prenosov a reklamy od dane oslobodené. Následne Daňový úrad platobné výmery, na základe ktorých mal Slovan štátu doplatiť na daniach spolu 84 miliónov, zrušil. Znamená, to že exminister Černák žiadne dane doplácať nemusí.

Ministerstvo financií aj Daňové riaditeľstvo tvrdia, že zmena pravidiel pri kontrolách športových klubov bola v poriadku a neprišla iba kvôli Černákovmu Slovanu. ,,Podľa nášho zistenia sa v minulosti neuplatňoval správne zákon," uviedol hovorca Miklošovho rezortu Peter Papanek. Také isté vyjadrenie redakcii poslal aj Róbert Merva z Daňového riaditeľstva. ,,Rozhodnutie daňového úradu je teraz v súlade so zákonom a podľa neho sa postupuje pri kontrolách všetkých športových klubov," dodal.

Černákova spoločnosť Sitno Holding kúpila Slovan s vážnymi finančnými ťažkosťami začiatkom minulého roka. Klub hrá v II. futbalovej lige. Na jeho štadióne sa však pripravuje výstavba národného futbalového stánku za niekoľko miliárd s priamym prispením štátu. Súčasťou objektu má byť aj výšková budova s administratívnymi priestormi a komerčné centrum.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika