Kabinet schválil rozpočet

Vláda 30. augusta schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2002. Rozpočet, ktorý ešte musia odobriť poslanci, predpokladá, že štát bude v budúcom roku hospodáriť s deficitom 37 miliárd korún. To je takmer o 200 miliónov lepší výsledok, než sa plánuje v tomto roku. Celkové príjmy by mali dosiahnuť 218,9 mld. Sk a výdavky 255,9 mld. Sk. Návrh rozpočtu podporili členovia vlády jednomyselne, hoci predtým vznikli značné spory medzi ekonomickými ministrami okolo rýchlosti znižovania daňového zaťaženia. Ministri oproti pôvodnému návrhu rezortu financií prijali rozpočet s aktualizovanými odhadmi daňových príjmov, ktoré boli predtým podhodnotené. Vzniknutá rezerva tak pri zachovaní schodku umožnila vláde zvýšiť prostriedky pre niektoré rezorty. Vyššie výdavky v rozpočte boli schválené najmä v oblasti stavebníctva - na výstavbu diaľnic pribudli v rozpočte štyri miliardy korún a na bytovú výstavbu jedna miliarda. Schodok verejných financií, ktoré okrem štátneho rozpočtu zahŕňajú aj rozpočty obcí, Sociálnej poisťovne a ďalších organizácií, je plánovaný vo výške 36,8 miliardy Sk, čiže 3,5 percenta hrubého domáceho produktu. Znamená to, že zložky verejného okruhu mimo štátneho rozpočtu by mali hospodáriť zhruba s 200-miliónovým prebytkom. V tomto roku je verejný deficit naplánovaný na 37,9 mld. Sk, čiže 3,9 % HDP. Vláda pri zostavovaní rozpočtu vychádzala z predpokladu rastu hrubého domáceho produktu o 3,6 percenta (v nominálnom vyjadrení by mal prekročiť jeden bilión korún), 6,7-percentnej inflácie a 18,9-percentnej nezamestnanosti. Deficit verejnej správy na úrovni 3,5 % HDP je koncipovaný na hornej hranici pásma, tolerovaného programami MMF. Hrozí však riziko, že v prípade slabšieho hospodárskeho rastu deficit prevýši schválenú hranicu.
(vs)

obsah | Slovenská republika