Rakúšania odškodňujú

Slovenskí občania, ktorí pracovali počas národnosocialistického režimu v Rakúsku, môžu požiadať do 27. septembra tohto roku o vyplatenie odškodného Rakúsky fond zmierenia. Ten doteraz vyplatil odškodné 174 slovenským žiadateľom, ktorí počas vojny nútene pracovali v Rakúsku. Robotníci, ktorí pracovali v táboroch podobných koncentrákom, dostanú jednorazovú peňažnú platbu 7 630 eur, robotníci v priemysle 2 543 eur, poľnohospodárski robotníci 1 453 eur.

Deti, ktoré boli spoludeportované, alebo deti narodené na území Rakúska dostanú tú istú sumu ako ich rodičia. V prípade, že oprávnená osoba zomrela po 14. februári 2000, prechádza nárok na odškodnenie na dedičov. Bývalým vojnovým zajatcom sa platby nevyplácajú.

Slovenskí žiadatelia sa stále môžu obrátiť na adresu Büro des Österreichischen Versöhnungsfonds, Postfach 44, A-1011 Viedeň a na telefónne číslo 0043-1-5136016. Informácie nájdu aj na internetovej stránke fondu www.versoehnungsfonds.at.

(r)

obsah | Slovenská republika