Vláda SR odškodní príslušníkov odboja

Vládny kabinet sa rozhodol na záver svojho funkčného obdobia poskytnúť jednorazový finančný príspevok príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945.

Novelizovať v januári schválený zákon sa vláda rozhodla v záujme urýchlenia celého procesu odškodnenia, pretože do rozhodného termínu podania žiadostí - 30. júna 2003 sa očakáva asi 40 tisíc žiadostí. Ich posudzovanie podlieha zákonu o správnom konaní, a to sa ukazuje ako zdĺhavé a v praxi nezrealizovateľné. Celú agendu má na ministerstve spravodlivosti na starosti osem odborných referentov.

Novela zákona o odškodnení sa bude vzťahovať nielen na priamych účastníkov odboja, ale aj vdovy a vdovcov, ktorých manžel padol alebo neskoršie zomrel. Obdobne je riešená aj problematika odškodnenia osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov. Počas krátkej rozpravy sa viacerí poslanci domáhali toho, aby boli urýchlene odškodnení politickí väzni z rokov 1945-1989.

(r)

obsah | Slovenská republika