Britský záujem o Tatry

Výročné stretnutie poslancov miestnych parlamentov Veľkej Británie a Severného Írska sa po prvý raz vo vyše storočnej histórii uskutočnilo mimo Britských ostrovov a miestom stretnutia sa v druhej polovici minulého týždňa stali Vysoké Tatry.

Podľa primátora Vysokých Tatier Gabriela Ondroviča stretnutie britských poslancov by mohlo byť prínosom aj pre celý tatranský región. Oboznámili sa totiž s rozvojovými programami regiónu a podľa Ondroviča by britský podnikatelia už v blízkej budúcnosti mohli participovať na prevádzke popradského letiska či výstavbe golfového areálu v podhorí Tatier. Ako uviedol generálny riaditeľ britskej National Association of Coucillors Peter Mole, poslanci vyslovili presvedčenie, že Slovensko bude prínosom pri svojom zaradení do európskych štruktúr. Podľa jeho slov je 90 percent obyvateľov Veľkej Británie za rozšírenie Európskej únie a myslí si, že človek by mal pracovať tam, kde má na to podmienky. "O voľnom pohybe pracovných síl polemizujú skôr politici," dodal Mole. V rámci verejnej správy je Slovensko podľa neho o krôčik pred Britániou, najmä čo sa týka priamej voľby primátorov a starostov, ktorej zavedenie zvažujú aj na Britských ostrovoch.

(ič)

obsah | Slovenská republika