Zvoľme si veľvyslancov Českého a slovenského sveta

Zriadili sme novú, dôležitú rubriku i cenu. Prečo? Česi a Slováci, pôsobiaci po celom svete, robia pre propagáciu ČR a SR veľmi veľa. Rozhodnite vy o tom, kto si za to zaslúži vôbec najväčšie ocenenie! Práve na to sme zriadili cenu Veľvyslanec Českého a slovenského sveta - veď čitatelia nášho denníka vedia najviac o tom, akú hodnotu majú staré vlasti v Čechoch a Slovákoch žijúcich po celom svete. A ako to pražské a bratislavské elity nedoceňujú. Slávnostným odovzdaním cien Veľvyslanec Českého a slovenského sveta im pripomenieme, ako sa mýlia. Až do konca roka môžete hlasovať v príslušnej rubrike a vybrať tak jedného Čecha a jedného Slováka. Môžete navrhnúť aj vlastných kandidátov - verejne známe a významné osobnosti, ktoré robia veľa pre prestíž ČR a SR, Čechov a Slovákov i pre celý svet, jeho kultúru a budúcnosť. Redakcia, vydavateľ a redakčná rada navrhli po päť českých a slovenských kandidátov. Domnievame sa, že ich obrovský význam je omračujúci: za český svet americká politička Madeleine Albrightová, spisovatelia Josef Škvorecký (Kanada) a Milan Kundera (Francúzsko), filozof Václav Bělohradský (žijúci medzi Talianskom a Českom) a hokejista Jaromír Jágr (pôsobiaci v USA), za slovenský svet výtvarník Koloman Sokol (USA), spisovateľ Ľubomír Feldek a režisér Juraj Jakubisko (obaja ČR), ďalší hokejista z kanadsko-americkej NHL Miroslav Šatan a plavkyňa Martina Moravcová (študujúca a žijúca v USA). Víťazné osobnosti zaradíme na stránkach Českého a slovenského sveta do stálej siene veľvyslancov, odovzdáme im aj poverovacie listiny. A ďalší rok, budeme voliť zase nových. Výnimoční ľudia v krajanských komunitách sa nám rozhodne tak skoro nevyčerpajú...

Takže: Hlasujte!

VLADIMÍR SKALSKÝ, šéfredaktor

obsah | slovo