Výzva občanom Slovenskej republiky

Svetové združenie Slovákov v zahraničí, zastrešujúce desiatky slovenských spolkov zo všetkých obývaných svetadielov, vyzýva občanov Slovenskej republiky, vrátane tých, ktorí žijú a pôsobia mimo územia SR, aby sa zúčastnili nadchádzajúcich volieb na Slovensku a uplatnili tak nezastupiteľné právo rozhodovať o osude a budúcnosti svojej vlasti, ktorá stojí pred určujúcim krokom svojho ďalšieho smerovania. Slováci v zahraničí zatiaľ nemajú možnosť voliť na zastupiteľských úradoch svojej krajiny a musia preto absolvovať v dňoch volieb neraz veľmi komplikovanú cestu na Slovensko, čo vo svojom dôsledku znižuje ich volebnú účasť. Svetové združenie Slovákov v zahraničí preto dôrazne vyzýva občanov Slovenskej republiky, aby podporili volebné programy, ktoré zaručia čo najrýchlejšie splnenie týchto krajanských požiadaviek:

- v rámci integračného úsilia SR zabezpečiť svojou politikou podmienky pre vytvorenie pozitívneho obrazu Slovenska vo svete, kde žijú i krajania, veľká a neoddeliteľná časť slovenského národa

- urýchlenú novelizáciu volebného zákona, ktorá umožní občanom Slovenskej republiky žijúcim v zahraničí voliť aj korešpondenčnou formou a na zastupiteľských orgánoch v krajinách ich pobytu

- zabezpečenie vysielania slovenskej verejnoprávnej televízie prostredníctvom satelitu po celom svete a tiež zvýšenie kvality a výkonu rozhlasových vysielačiek, čo by umožnilo prijímať vysielanie Slovenského rozhlasu po celej Európe

- okamžité odstránenie diskriminačných predpisov súvisiacich s udeľovaním vstupných víz Slovákom z Ukrajiny, Poľska, Juhoslávie, Rumunska, Chorvátska, Slovinska a ďalších krajín

- prijatie dlhodobej koncepcie vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí, či už ako súčasť štátnej doktríny alebo inou formou

DUŠAN KLIMO, predseda, NAĎA VOKUŠOVÁ, tajomníčka

obsah | slovo