Prezident Rudolf Schuster k čitateľom Českého a slovenského sveta

Vážení návštevníci internetového serveru Český a slovenský svet, milí Slováci a Česi doma i v blízkej či ďalekej cudzine,

naše národy mali k sebe vždy veľmi blízko. Nielen z geografického a dejinného hľadiska, ale predovšetkým preto, že sme si blízki kultúrne a ľudsky. Z rozprávania mnohých priateľov i zo svojej vlastnej skúsenosti viem, že aj v zahraničí majú často Česi a Slováci k sebe vzťah, akoby boli príslušníkmi jedného národa. Vytvárajú si spoločné spolky a časopisy, stretávajú sa, nadväzujú priateľstvá. Nič na tom nezmenilo ani vytvorenie dvoch samostatných republík. Naopak všetci dúfame, že sa opäť stretneme v zjednotenej Európe, kde sa mimochodom veľmi cení, že aj po rozdelení máme veľmi dobré priateľské vzťahy.

Som veľmi rád, že sa zrodil nový spoločný internetový server Čechov a Slovákov. Je to vynikajúca myšlienka, ktorá naše vzťahy ešte utuží. Vytvorí sa tak akási informačná pavučina, ktorá bude spájať obe naše krajiny a krajanov na celom svete. Cez jej vlákna budú prúdiť všetkými smermi novinky, umelecké slovo, informácie rozličných druhov. Verím, že tieto stránky si čoskoro získajú veľa pravidelných návštevníkov, ktorí budú dychtivo sledovať, čo je nové v starej vlasti na Slovensku a v Čechách a súčasne sa my budeme môcť oboznámiť so životom našich krajanov.

Milí priatelia, za dlhé storočia česko-slovenskej vzájomnosti vyrástol z našich vzťahov košatý strom s pevnými koreňmi. K jeho ďalšiemu rastu isto prispeje aj práve otvorený Český a slovenský svet, ktorý sa na celosvetovej internetovej sieti stane novou možnosťou zbližovania našich kultúr a ľudí. Chcel by som sa preto poďakovať tvorcom za ich kreatívnosť a prácu, ktorú odviedli, zaželať im dobrý štart, veľa prispievateľov a vďačných čitateľov.

S priateľským pozdravom Váš

Rudolf Schuster, prezident SR

obsah | slovo ke krajanům-slovo ku krajanom