Rok sebavedomého projektu

Je to práve rok, čo funguje internetový denník krajanov Český a slovenský svet. Presne 1. októbra 2001, na úvod Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti, sme tento nový projekt predstavili na slávnostnej tlačovej konferencii. To hlavné sa však v tej chvíli objavilo na Internete. Denník pre Čechov a Slovákov žijúcich v desiatkach krajín na všetkých obývaných svetadieloch. V kuloároch som si vtedy ako šéfredaktor tohto periodika vypočul najrôznejšie reakcie. Napríklad: "Vedel som, že čosi chystáte, ale naozaj nie, že čosi také veľké!" Ale aj: "No, dám vám dva mesiace a potom sa pozriem, či vám ešte nedošiel dych..." Áno, Český a slovenský svet, to bol a je ambiciózny a sebavedomý projekt, vykročenie jeho vydavateľa (súčasne aj vydavateľa Magazínu Slovákov v ČR Slovenské dotyky a divadelného Ilustrovaného žurnálu Černá labuť), Slovensko-českého klubu novým smerom. Po roku môžeme skonštatovať, že nám dych nedošiel, naopak, projekt sa neustále rozvíja...

Všetko, čo sa za rok podarilo, dáva nádej, že sme na správnej ceste. V denníku sa objavili stovky a stovky článkov od desiatok autorov z celého sveta a prečítali si ich desaťtisíce a desaťtisíce čitateľov. Mnohí sa zapojili do on-line diskusií, mnohým sme pomohli s ich problémami v našej poradni. Okolo denníka vznikol skvelý tím. Hneď pri štarte projektu napísali úvodníky pre Český a slovenský svet prezidenti Václav Havel a Rudolf Schuster, ktorí venovali vydavateľovi aj osobné finančné dary. Ako partneri vstúpili do projektu Československý ústav zahraničný v Prahe a Dom zahraničných Slovákov v Bratislave. Záujem o denník prejavili aj významní inzerenti na čele s generálnym partnerom ING Bank. Členstvo v redakčnej rade prijali krajanské osobnosti ako spisovateľ Josef Škvorecký, filozof Václav Bělohradský či napríklad bývalý šéf United Artists Norbert Auerbach. Vedľa nich zasadli zástupcovia prezidentských kancelárií, ministerstiev a štátnych inštitúcií - medzi nimi predseda Podvýboru Poslaneckej snemovne pre krajanov v zahraničí Jiří Karas, predseda Stálej komisie Senátu pre krajanov žijúcich v zahraničí Milan Špaček, splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov Claude Baláž či riaditeľ Domu zahraničných Slovákov Karol Palkovič. Vydavateľ nášho denníka, Slovensko-český klub zorganizoval v rámci kongresu Československej spoločnosti pre vedy a umenia v Plzni panelovú diskusiu na tému "Spolupráca Českej republiky a Slovenskej republiky s krajanmi", o niekoľko týždňov neskôr sa aktívne zúčastnil na založení Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Predsedníčka Slovensko-českého klubu a súčasne redakčnej rady Českého a slovenského sveta Naďa Vokušová sa stala tajomníčkou tohto združenia. I to naznačuje nové možnosti a ambície internetového denníka. V tom sa objavujú i novinky - napríklad cena Veľvyslanec českého a slovenského sveta, či nové on-line diskusie. Ďalšie významné inovácie pripravujeme - uvidíte!

To všetko vyzerá veľmi optimisticky... V čom je teda vôbec problém? Sebavedomosť projektu, skutočnosť, že sa krajania chopili sami vlastných vecí a nečakali na paternalistickú starostlivosť svojich štátov, stále občas naráža na nepochopenie. Nie každý je tiež rád tomu, že denník je spoločný, česko-slovenský - napriek tomu, že Česi a Slováci v zahraničí udržiavajú úzke kontakty, často majú spoločné spolky a nereflektovať túto skutočnosť by bolo jednoducho vydavateľskou chybou. Všetky tieto výhrady však predstavujú naozaj veľmi výrazne menšinový názor a tak veríme, že žiadne polená pod nohami Český a slovenský svet nezastavia. Faktom však je, že či už z týchto alebo z iných dôvodov sa na financovaní denníka dosiaľ nepodieľa ani jeden z našich štátov - ČR ani SR. Raz chýbajú v rozpočtovej kapitole prostriedky, inokedy sú termíny príliš vzdialené. Pritom existuje množstvo prísľubov. Veríme, že sa napokon zrealizujú a že projekt podporí české ministerstvo zahraničných vecí i Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov, v budúcom roku prípadne i slovenské ministerstvo kultúry. Prečo? Pretože Český a slovenský svet realizuje informačnú politiku voči krajanom, ktorá je nepochybne záujmom oboch štátov, a to nesmierne efektívne a lacno.

VLADIMÍR SKALSKÝ

obsah | slovo