Vážení a milí krajania, Česi a Slováci vo svete

rozhodli sme sa v Slovensko-českom klube so sídlom v Prahe vykročiť novým smerom, hoci tak úplne nový pre nás zasa nie je. S krajanmi, českými i slovenskými, žijúcimi po celom svete, sa stretávame pri najrôznejších príležitostiach, navštevujeme sa, vymieňame si časopisy i články do nich. Táto vzájomná komunikácia sa od 1. októbra mnohonásobne zintenzívni. K tomuto dátumu, na úvod Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti, ktorý vznikol z podnetu ministrov kultúry ČR a SR, sa totiž začne prevádzka internetového spravodajského serveru Český a slovenský svet.

Rodí sa tak jediné internetové médium svojho druhu, určené súčasne Čechom i Slovákom v najrôznejších krajinách. Samozrejme, vrátane Slovákov v ČR a Čechov na Slovensku. K jeho príprave sme prizvali inštitúciu s vyše sedemdesiatročnou tradíciou - Československý ústav zahraničný. Súčasne sme s veľkou odozvou oslovili desiatky krajanských organizácií, ako aj mnoho významných osobností medzi Čechmi a Slovákmi vo svete. V postupne dopľňanej redakčnej rade budú zastúpené všetky veľké krajanské komunity.Mimoriadne pozitívne na projekt zareagovali aj prezidenti ČR a SR Václav Havel a Rudolf Schuster.

Slovensko-český klub vydáva už dlhé roky mesačník Slovenské dotyky, Magazín Slovákov v ČR. Redakcie oboch periodík vari ani nemožno označiť za sesterské, pretože sú si nielen blízke, ale dokonca sa z veľkej časti prekrývajú. Domnievame sa, že je pre Český a slovenský svet veľkou výhodou, že sa môže oprieť o existujúce autorské a organizačné zázemie Slovenských dotykov.

Spravodajský server sa bude postupne vyvíjať, ako to bude zodpovedať záujmu a návrhom krajanov i čitateľskej obce v ČR a SR. Okrem klasických novinárskych žánrov, predovšetkým "z pera" krajanov, chce ponúkať aj to, čo umožnil až Internet, napríklad živé diskusné fóra. Celý projekt je pre nás naozaj veľkou výzvou, ktorej sa chvíľami i obávame, avšak na ktorú sa predovšetkým tešíme.

Dosiaľ ani v jednej z našich krajín nevznikol internetový server, určený krajanom. A už vôbec neexistovalo periodikum, určené Čechom i Slovákom spoločne. Pritom mnoho spolkov je dodnes česko-slovenských a aj tie, ktoré sú rozdelené, väčšinou úzko spolupracujú. Práve v zahraničí asi človek najlepšie pochopí, ako blízko k sebe Česi a Slováci majú, v kultúre i v jazyku. Samozrejme, na všetko existujú rôzne názory, aj v krajanskej komunite. Žiadnemu z nich sa nechceme v Českom a Slovenskom svete brániť, naopak, chceme vytvoriť fórum, kde o nich bude možné diskutovať. Domnievame sa, že aj o sporných otázkach treba predovšetkým hovoriť.

Chceme osloviť aj tých Čechov a Slovákov vo svete, ktorí nie sú priamo činní v spolkovom živote - napríklad hoci našich hokejistov v NHL. Aj tento príklad ukazuje, aká rôznorodá je niekoľkomiliónová krajanská komunita. Dali by sa uvádzať tisíce príkladov zaujímavých krajanských osobností - v zahraničí žijú také české spisovateľské veličiny ako Josef Škvorecký, Milan Kundera, či Jiří Kolář, rovnako ako nestor slovenskej grafiky Koloman Sokol, k českým koreňom sa hlási exministerka zahranicných vecí Madeleine Albrightová, k slovenským guvernér Minnesoty Jesse Ventura...

Veríme, že každý, kto bude Český a slovenský svet čítať, pochopí najmä jedno: Česi a Slováci vo svete sú neoddeliteľnou súčasťou svojich národov, ochraňujú a vytvárajú ohromné hodnoty. Neraz pomohli a pomáhajú domovu, za čo sú často odmenení skôr závisťou a nedôverou, než vďakou. Možno aj náš server svojím malým dielom prispeje k zmene tohto stavu.

VLADIMÍR SKALSKÝ - šéfredaktor, NAĎA VOKUŠOVÁ - predsedníčka redakčnej rady

obsah | slovo ke krajanům-slovo ku krajanom