P. F. 2002

Príjemné prežitie sviatkov a úspešný rok 2002! To Vám, čitateľom Českého a slovenského sveta, prajeme všetci, ktorí ho pripravujeme, teda naša malá redakcia, vydavateľ tohto internetového magazinu Slovensko-český klub, i všetci spolupracovníci. Náš magazín bude mať na konci roku za sebou prvý štvrťrok svojej existencie. A treba povedať, že nad očakávania úspešný štvrťrok. Chcem za to poďakovať všetkým, ktorí sa na neľahkom rozbehu podieľali. Súčasne veríme, že nás čaká ešte lepší rok 2002! To záleží predovšetkým na Vás, Čechoch a Slovákoch po celom svete, ale aj na tých z Vás, ktorí žijete "doma", v Českej republike, či na Slovensku, a ktorí sa o krajanov zaujímate! Naša prosba je prostá: Čítajte Český a slovenský svet, propagujte ho, píšte doňho! Veď je náš spoločný. Ak to tak bude, čaká nás všetkých, ktorí sme si tento kútik Internetu vzali za svoj, naozaj skvelý rok 2002.

V čase sviatkov bude v magazíne pribúdať menej článkov, napokon vianoce sú časom pokoja a tak aj udalostí je menej... Napriek tomu, na rozdiel od iných podobných médií, neprestaneme prinášať zaujímavé materiály ani v týchto dňoch. A s novou vervou sa vrhneme do nového roku... Veľa úspechov Vám aj nášmu magazínu!

VLADIMÍR SKALSKÝ, šéfredaktor

obsah | slovo