Prezident Václav Havel k Čechům žijícím v zahraničí

Jeden můj literární kolega nazval předchozí komunistický režim v naší zemi režimem zapomnění. K tomuto zapomnění patřilo i to, že z myslí lidí byl vymazán důležitý fakt, totiž, že Češi nežijí jenom v Čechách. Pokud se objevila nějaká zmínka o Češích v zahraničí, povětšinou se o nich mluvilo jako o zrádcích národa. Po pádu komunistického režimu jsme mohli začít vysvětlovat a připomínat si, jaká je pravda. Hned zkraje roku 1990 jsem jménem České republiky v takovém provolání ke všem našim krajanům v celém světě řekl, že ti, kteří nežili, nebo nežijí v naší zemi, nejsou zrádci národa, ale že zrádci národa naopak jsou ti, kteří je takto nazývají.

A naši občané si začali rychle uvědomovat, jak důležitou větví našeho národního společenství jsou všichni ti, kteří žijí v různých koncích světa, jak důležití jsou nejen proto, že nejrůznějšími způsoby pomáhají naší vlasti, ale především proto, že svou prací, svým občanským životem, svými výkony v nejrůznějších oblastech lidského počínání jaksi posilují dobré jméno naší země, našeho národa a tím ho vlastně i obohacují.

Vzájemný vztah mezi Čechy doma a Čechy v zahraničí vnímám v širším kontextu. V jeho kvalitě spatřuji i vklad do budoucnosti naší země. Jde přece o morální dluh, který vůči svým bývalým občanům Česká republika má a který by měla splatit mimo jiné i pro své vlastní čisté svědomí a dobré mravní klima ve společnosti.

Nelze přece zapomínat na to, jak ohromné úsilí vyvinuli Češi v zahraničí v dobách totality, aby pomohli nám doma, a to jak finančně, tak morálně. Neméně důležitá byla vaše pomoc při obnově demokracie a svobody po listopadu 1989, kdy se mnozí z vás zapojili do práce s nadšením a přirozeným zájmem o naši společnou věc.

Pro naši zemi je náš vztah k Čechům v zahraničí zkouškou naší dospělosti a evropanství.

Domnívám se, že Česká republika má před sebou ještě mnohé, co potřebuje ve svém vztahu ke krajanům vykonat. Problémových okruhů je samozřejmě více, ale zejména volební právo pro občany České republiky v zahraničí a diskuse o možnosti nabytí dvojího občanství jsou otázkami nejdůležitějšími. Musíme se naučit chápat Čechy a krajany žijící v zahraničí jako integrální součást našeho národa. Měli bychom, jako stát, pro narovnání vztahů se svými spoluobčany udělat více. V dnešní době, kdy naše republika směle vykročila do Evropské unie, si již nemůžeme dovolit setrvávat v předsudcích.

(Části textu zazněli již v projevech, přednesených v Chicagu, Minneapolisu a Praze)

Václav Havel, prezident ČR

obsah | slovo ke krajanům-slovo ku krajanom