Má pravdu Bolstein či Einstein?

Arthur Bolstein, pôvodným menom Artúr Bolčo, je vytrvalý kritik Alberta Einsteina a jeho teórie relativity. "Čím viac som sa do nej zavrtával, tým viac som tušil, že ide o systémové znásilnenie prírody," tvrdí 36-ročný Košičan a dodáva, že to aj dokázal "ako prvý na svete bez použitia jedinej rovnice".

Niektoré slovenské médiá už o Bolsteinovi-Bolčovi a jeho "objavoch" informovali. Jedny ho vydávajú priam za génia, kým iné skôr za podnikavca a majstra reklamných ťahov. Túto dilemu sa pokúsil nedávno vyriešiť seminár zorganizovaný Fyzikálnym ústavom SAV. "V našej brandži zvykneme toho, kto nejakým spôsobom uletí, radšej ignorovať, ako kritizovať," hovorí riaditeľka ústavu Eva Majková, doktorka vied. "V tomto prípade nám však už kdekto začal vyčítať, že svojím mlčaním dávame vlastne za pravdu druhej strane. Okrem toho skupina okolo pána Bolsteina nás opakovane vyzývala na verejnú diskusiu..."

Podľa Majkovej sa na seminári v Bratislave zúčastnili zástupcovia viacerých ústavov Slovenskej akadémie vied a fakúlt Univerzity Komenského. Košickú skupinu BRT zastupoval iba Andrej Madáč. Jej honorárny predseda Bolstein poslal organizátorom seminára sylaby svojej prednášky Logické zlyhanie špeciálnej teórie relativity. A závery diskusie? Majková: "Získané podklady, ako aj prednáška pána Madáča nedokazujú nekonzistentnosť Einsteinovej teórie, ale svedčia o logickej nekonzistentnosti spôsobu myslenia členov BRT, prípadne o závažnom nedostatku základných fyzikálnych vedomostí."

Prednášajúci uvádzal podľa vedkyne tvrdenia, ktoré sú "v jasnom rozpore so skutočnosťou". Laické pokusy vyvrátiť teóriu relativity sa opakujú od jej vzniku v hojnom počte a členovia BRT "len znovu objavujú staršie, už presvedčivo vyvrátené námietky," pripomína Majková. A na záver dodáva, že z tohto dôvodu sa jej ústav už nebude aktivitami Bolsteina a jeho skupiny zaoberať.

Čo hovorí na závery seminára Bolstein-Bolčo, ktorý kedysi absolvoval dva ročníky Vysokej školy technickej v Košiciach, neskôr bol obchodným manažérom a ešte neskôr rozpracoval novú metodiku výučby cudzích jazykov? Na seminári sa vraj nezúčastnil preto, lebo Fyzikálny ústav odmietol jeho požiadavku, aby tam boli kvôli objektivite aj niektoré médiá. Bolstein tvrdí, že mnohí renomovaní zahraniční fyzici ho na rozdiel od slovenských uznávajú a že jeho článok spochybňujúci teóriu relativity čoskoro vyjde v prestížnom vedeckom časopise.

Ďalší člen Bolsteinovej skupiny Peter Kohút nás mailom vyzval zachovať ostražitosť a nenaletieť tvrdeniam pracovníkov Fyzikálneho ústavu SAV. Pre istotu však listom upozornil aj Majkovú: "Nezosmiešňujte seba ani iných! Dali ste sa do zlých služieb. Budeme žiadať verejnú konfrontáciu."

VLADIMÍR JANCURA, PRAVDA

obsah | publicistika