Zomrel slovenský básnik Milan Kraus

Básnik Milan Kraus zomrel v utorok 8. augusta vo veku nedožitých 82 rokov. Pohreb bude v nedeľu 13. augusta v Tisovci.

Básnik, esejista, editor a prekladateľ Milan Kraus sa narodil 20. augusta 1924 v Tisovci. Po maturite na gymnáziu v rodnom meste študoval v rokoch 1943 - 1947 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Potom bol krátko kaplánom v Žiline, Liptovskej Porúbke a v Novom Meste nad Váhom. V roku 1950 pôsobil ako administrátor evanjelickej cirkvi a. v. v Želiezovciach a v rokoch 1950 až 1952 bol vysokoškolským asistentom na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Potom pracoval ako redaktor, od roku 1974 až do odchodu na dôchodok ako zástupca šéfredaktora vydavateľstva Slovenský spisovateľ v Bratislave. Bol redaktorom viacerých edícií pôvodnej i preloženej poézie.

Milan Kraus patrí medzi starších predstaviteľov modernej slovenskej poézie. Do literatúry vstupoval v rokoch druhej svetovej vojny, a preto svoj básnický hlas, vychádzajúci z hĺbavej a introvertnej povahy, orientoval spočiatku najmä na odpor proti vojne. Neskôr sa vo svojej tvorbe zameral na etické princípy medziľud-ských vzťahov, hľadanie zmyslu ľudského snaženia a v jeho diele nájdeme aj ľúbostnú lyriku.

Prvé verše publikoval už od roku 1939 v novinách a časopisoch. Knižne debutoval v roku 1944 básnickou zbierkou Stromoradie ticha. Vyšlo mu viacero výberov z jeho poézie. Okrem poézie sa však venoval i esejistike, známe sú jeho diela Zábery a Kontúry. Knihy mu vyšli aj v zahraničí.

SITA, REUTERS, TASR

obsah | kultura - kultúra