Zomrel významný jazykovedec Ján Horecký

Vo veku 86 rokov zomrel v piatok významný slovenský jazykovedec, univerzitný profesor Ján Horecký. Pos­ledná rozlúčka s dlhoročným pracovníkom Slovenskej akadémie vied bude v piatok o 11.00 h v bratislavskom krematóriu, pochovaný bude v rodnej Stupave.

Horecký sa narodil 8. januára 1920, v rokoch 1939 - 1944 študoval na FFUK v Bratislave. V rokoch 1943 až 1990 pôsobil ako pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, v rokoch 1966 až 1981 bol zástupcom riaditeľa ústavu. Od roku 1964 prednášal na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. V roku 1968 získal titul profesora.

Venoval sa výskumu slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, gramatickej stavby jazyka a všeobecnej jazykovedy. Bol priekopníkom moderného terminologického štúdia na Slovensku a uplatňovania moderných metód a postupov v jazykovednom výskume.

Je autorom početných knižných publikácií, jazykovedných monografií a vysokoškolských učebníc a spoluautorom publikácií O reforme slovenského pravopisu, Pravidlá slovenského pravopisu. Napísal vyše 330 vedeckých štúdií pre domáce aj zahraničné odborné časopisy.

TASR

obsah | kultura - kultúra