Objev, který může změnit dějiny umění

Pro historiky a znalce umění je to hotový svátek. Restaurátoři našli v prostorách bývalého kostela sv. Anny v Praze zcela ojedinělé malby ze 14. století. Jsou neobvyklé svou uměleckou kvalitou a rozsáhlostí. "Můžeme je bez větších obav srovnat s podobnými díly na Karlštejně nebo v katedrále sv. Víta. Malířské pojetí i rukopis těchto maleb u nás nemá obdoby a obtížně bychom jej hledali i v širším evropském kontextu," řekl restaurátor Martin Pavala.

Objev může ovlivnit dějiny českého výtvarného umění. Mezi odkrytými malbami v Pražské křižovatce - jak se dnes kostel jmenuje poté, co ho opravila Nadace Dagmar Havlové - se totiž objevila malba z ruky Mistra třeboňského oltáře. Až dosud se věřilo, že se od tohoto autora dochoval jen výše zmíněný oltář, jedno z největších děl českého středověku. Odborníci na dějiny gotického umění autorství předběžně potvrdili. "Řada charakteristik skutečně nasvědčuje tomu, že dílo pochází od autora třeboňského oltáře," řekl Jiří Fajt, který se dílem gotického umělce zabývá. "Jde třeba o malířský rukopis, techniku malby i jasné detailní podoby s dílem třeboňského oltáře," doplňuje ho Pavala.

Malby Mistra třeboňského oltáře jsou v pražském kostele tři. Jde o zpodobení Sedmera svátostí, což je u nás vůbec nejstarší malba na toto téma. Dále o monumentální výjev Klanění tří králů a o velkou malbu představující oplakávání Krista. Původní velikost maleb dosahovala až osmdesát metrů čtverečních.

Malby byly poškozené

Na opravě nástěnných maleb pracuje řada špičkových odborníků. S prací začali již v roce 2000, ale jak uvedl Pavala, opravné práce se ve větší míře rozběhly teprve vloni.

Nalezené malby byly značně poškozené. Každá doba s sebou přinesla nový nátěr, vzácné malby se tak dostaly pod vrstvu mnoha omítek. Restaurátoři proto nyní pečlivě snímají jednotlivé vrstvy maleb. Pražská křižovatka ukrývá i vzácné malby ze 16. století. Ty odborníci snímají a osazují na jiná místa v kostele. Technika snímání nástěnných maleb je velmi složitá, v zásadě však platí, že restaurátoři malby po odkrytí zpevňují na podkladové omítky. Celý projekt financuje Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 za finančního přispění z fondů ministerstva kultury.

Restaurování maleb není ještě u konce. Odborníci věří, že by mohli být hotovi v příštím roce. Oprava kostela však bude trvat ještě několik let, lidé tak nalezené malby uvidí jen při Dni otevřených dveří.

ALICE KOTTOVÁ

obsah | kultura - kultúra