Židovské kultuře bude patřit celý rok

Židovské muzeum v Praze slaví letos významné výročí. Bylo založeno právě před sto lety, aby zachovalo cenné umělecké předměty z pražských synagog, jež byly během přestavby Židovského města počátkem 20. století zbořeny.

"Sté výročí založení muzea symbolizuje zároveň moderní dějiny českých Židů," podotýká ředitel muzea Leo Pavlát. Čeští Židé využívají jubilea k tomu, aby rozšířili povědomí o své historii a kultuře. Proto muzeum ve spolupráci s židovskou obcí, několika velvyslanectvími a řadou českých institucí a umělců připravilo celoroční program nazvaný Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze.

"Jde o celorepublikový projekt, který by měl prostřednictvím výstav, filmů, divadla, hudebních festivalů a tance, literatury a přednášek přiblížit židovskou kulturu a umění nejen ve velkých centrech, ale také v menších městech," vysvětluje Pavlát. "Ukazuje se, že židovská kultura u nás má bohatou jak minulost, tak přítomnost." Jednotlivé projekty představí tvorbu českých i zahraničních umělců ve snaze ukázat specifičnost židovského kulturního dědictví a jeho tradiční propojení s českou kulturou i prostředím. Prozatím je od ledna do prosince připraveno na sedmdesát akcí. Seznam dosud zdaleka není kompletní, takže alespoň výběr z nejbližších měsíců: Do 15. ledna mohou zájemci navštívit instalaci Michaela Bielického Tento rok v Jeruzalémě v pražské galerii Roberta Guttmanna. Do 20. února jsou v Památníku Terezín vystaveny práce pěti umělců, kteří byli v Terezíně za války internováni. Historii Židů v Česku a židovské tradice představuje od 19. ledna do 26. února výstava muzea v Jičíně. Od 27. února do 1. března proběhne v pražském kině Ponrepo festival izraelského filmu.

VLADIMÍRA ŠUMBEROVÁ

obsah | kultura - kultúra