Prírastky v Múzeu moderného umenia A. Warhola

Desať unikátnych diel s názvom Flowers (Black and White) získalo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Slávnostná inaugurácia portfólia spomínaných diel kráľa pop-artu sa uskutoční v sobotu.

Portfólio, ktoré múzeum kúpilo za 45-tisíc dolárov od The A. Warhol Foundation for the Visual Arts v New Yorku, obohatí nielen zbierkový fond múzea, ale aj umelecké hodnoty štátu. Vzniklo podľa kurátora múzea Michala Bycka tak, že Warhol rukou v lineárnej kresbe urobil desať kresieb zátišia zvädnutých kvetov. "Warhol bol nielen vynikajúcim koloristom, ale aj kresliarom. Práve tieto kresby filozoficky konfrontuje so smrťou," uviedol Bycko. Dodal, že portfólio je vytvorené v menšom náklade, výtvarne je veľmi zaujímavé a na výstavách diel A. Warhola sa takmer nevyskytuje. "Percipient je preto často prekvapený, že aj toto dielo je dielom kráľa pop-artu," povedal kurátor. Doplnil, že kresby sú na ručne robenom papieri.

TASR

obsah | kultura - kultúra