Výstava "Kořeny židovského národa v Čechách a na Moravě" v Rzeszově

Při prvním slavnostním uvedení výstavy "Kořeny židovského národa v Čechách a na Moravě" v Polsku dohodl Generální konzulát ČR v Katovicích s představiteli polských židovských organizací, že výstava postupně navštíví významná židovská historická centra v jižním Polsku, aby připomenula odlišnosti přístupu k této menšině v obou zemích a také způsob péče o zachování kulturního dědictví židovské diaspory.

Po velkém úspěchu v Krakově a následném zastavení v Tarnově dospěla nyní výstava do Rzeszowa, až do II. světové války významného centra židovského společenského, hospodářského a kulturního života. Její realizace byla mimořádně dobře načasována - několik dní před vernisáží udělil Yad Vashem prvnímu obyvateli města titul "Spravedlivý mezi lidmi" a shodou okolností v den vernisáže pobývala ve městě na pozvání městského úřadu delegace představitelů rakouských obcí a společenských organizací včetně rakouské židovské obce.

Výstava je umístěna v prestižní "Galerii pod radnicí", upravených podzemních prostorách pod historickou radnicí města Rzeszowa. Patronát nad ní převzali prezident města a generální konzul ČR v Katovicích.

Vernisáž přivedla do galerie velký počet občanů, novinářů, představitelů židovské obce, kulturních činitelů a funkcionářů samosprávy, ale též studentů, kteří jsou zde právě na praxi.

Rzeszów, metropole jihovýchodního Polska, je již od svých počátků ve 14. století významným centrem obchodu na cestě ze střední Evropy do Ruska, od 15. století se zde ve stále silnější míře projevuje židovský prvek. Zvláštností je, že právě v této oblasti došlo k setkání a následnému soužití židů aškenázských se sefardskými, kteří přišli z Pyrenejského poloostrova a v Polsku se usadili především v Gdańsku a Zamości (cca 80 km od Rzeszowa). Během druhé světové války bylo ve městě vytvořeno ghetto pro 25 tisíc osob, které se následně stalo sběrným centrem pro židovské obyvatelstvo ze zrušených ghett v Przemyślu, Dukle, Sanoku, Krosnu, Jasle aj. (svým způsobem obdoba ghetta v Terezíně). Část lidí byla zaměstnána v německých leteckých závodech (do konce r. 1943 byli všichni postříleni), většina byla v r. 1943 vyvezena do likvidačního tábora Bełźec a do koncentračních táborů Auschwitz-Birkenau a Płaszów. Po osvobození města se nepočetná skupina přeživších vrátila do města. V r. 1947 byli místní židé obviněni z rituální vraždy a před možným lynčováním byli tajně vyvezeni z města. Teprve v dalších desetiletích se znovu židovský prvek stal nedílnou součástí společenského a kulturního života města a regionu.

Podkarpatské vojvodství, jehož je Rzeszów centrem, má navázány vztahy partnerství a všestranné spolupráce se Zlínským krajem.

Po skončení se výstava přesune dále na východ - do Przemyślu, kde bude prezentována v programu festivalu "Galicja 2006".

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V POLSKÉ REPUBLICE

obsah | kultura - kultúra