Vernisáž výstavy I. dílu katalogu "Dějiny Čech ve sbírce slovanského

21. prosince 2005 se v knihovně Akademie věd RF (AV RF) konala prezentace I. dílu katalogu "Dějiny Čech ve sbírce slovanského fondu" a zahájení výstavy se stejným názvem. Katalog byl vydán za finančního přispění české strany.

Spolupráce Generálního konzulátu ČR v Sankt Petěrburgu se slovanským fondem nejstarší ruské knihovny pokračuje již osmý rok. Prvním projektem, který se v rámci této spolupráce uskutečnil, se stal katalog "Česká moderna v knihovně AV RF" (1998), poté byly vydány příručka "Bohemistům o slovanském fondu knihovny AV RF" (2000), katalogy "TGM v knihovně AV RF" (2002) a "Bohemika v knihovně I. I. Srezněvského" (2004).

Nová publikace slovanského fondu knihovny AV RF je prvním dílem katalogu, do kterého budou postupně zařazeny všechny knihtisky, příručky, alba s fotografickými nebo rytinovými obrazy a mapy, které jsou věnovány dějinám a vlastivědě Čech (v češtině, němčině, ruštině a jiných jazycích). Tato tematická sbírka knihovny AV RF čítá více než 800 exemplářů od 16. století do 1. třetiny 20. století. Nynější katalog představuje široký záběr vlastivědných knih a příruček o nejrůznějších českých městech a obcích, hradech a klášterech.

Výstavu zahájila zástupkyně ředitele knihovny AV RF N. Kolpakovová, za českou stranu konzul J. Kaše. K obsahu výstavy a katalogu promluvila jeho sestavovatelka O. Gusevová, CSc. Vydání katalogu a výstava, představující vzácné knihtisky ze sbírky nejstarší ruské knihovny, vyvolaly velký zájem odborníků: akce se zúčastnili pracovníci AV RF, členové sanktpetěrburské Společnosti bří Čapků a bohemisté katedry slovanské filologie Sanktpetěrburské státní univerzity.

VELVYSLANECTVÍ ČR V RUSKÉ FEDERACI

obsah | kultura - kultúra