Výstava českých výtvarníků v Antverpách

Ve výstavních prostorách antverpské Akademie výtvarných umění proběhla 25.4.2002 vernisáž výstavy děl šesti českých výtvarníků žijících trvale dílem v ČR a dílem v Rakousku (E.Bornová, M. Dräger, T.Haleš, O.Kohout, E.Vones, J.Žáček). Výstavu zahájili společně vv Lukešová a vv Rakouska v Belgii T.Mayr-Harting.

Antverpská výstava nazvaná "Sexaloog" (název navozující navýsost příjemné představy je nizozemskou verzí původního sexalogu přejmenovaného s ohledem na rakouského pořadatele na hexalog, tedy šestihlasý dialog) navazuje na stejnojmennou prezentaci, kterou pro šest výtvarníků českého původu uspořádal vídeňský parlament ve spolupráci s velvyslanectvím ČR ve Vídni a která proběhla pod záštitou předsedy rakouského parlamentu, předsedy Senátu ČR, ministra zahraničí ČR Kavana, ministra kultury Dostála a velvyslanců Gruši a Daudlebského a která bude rovněž uvedena v výstavních prostorách MZV v Toskánském paláci od 20. května t.r.

V Antverpách se hlavním pořadatelem stala Akademie výtvarných umění (Koninlijke Academie voor Schone Kunsten) ve spolupráci se ZÚ Rakouska a ZÚ ČR a pod záštitou obou velvyslanců.

Vv. Lukešová v úvodním slovu zdůraznila staleté kulturní a hospodářské vazby mezi českými a rakouskými zeměmi a jejich obyvateli a současnou obnovu těchto tradičních a přirozených vazeb, zpřetrhaných uměle v důsledku II. světové války. Vyjádřila rovněž přesvědčení, že stíny minulosti neohrozí pracně budovanou důvěru mezi sousedy. Rakouský velvyslanec vyzdvihl otevřenost rakouské kultury a zájem integrovat umělecké prvky a osobnosti přicházející odjinud. Profesor Toon Brouwers přečetl krátkou charakteristiku konceptu výstavy z pera českého výtvarného kritika Dana Merty. Umístění výstavy přímo v prostorách Akademie je zárukou, že akce bude mít přiměřený ohlas a návštěvnost, o čemž svědčila už vernisáž.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra