V Poprade a po Slovensku budú mladí umelci spomínať na Verna

Slávny francúzsky spisovateľ Jules Verne a jeho sté výročie úmrtia sa stali východiskom pre jubilejný desiaty ročník rozsiahleho projektu Hry s umením - Hommage á Jules Verne, ktorý dnes o 17.00 h otvára Tatranská galéria v priestoroch bývalej parnej elektrárne v Poprade.

"Hlavnou myšlienkou je predovšetkým predstavivosť a otvorená konfrontácia rôznych druhov umenia," hovorí autorka projektu a riaditeľka galérie Anna Ondrušeková. Na projekte spolupracovala s mnohými inštitúciami, domácimi aj zahraničnými umelcami, s vysokými, strednými aj základnými umeleckými školami, dokonca s hvezdárňami a potápačským klubom.

Rozmanitosť Vernovej tvorby zhrnuli tvorcovia do troch podtém: podmorský svet, svet lietania a technických vynálezov, svet kozmických objavov a vedeckej fantastiky. V rámci nich sa v bloku IMAGOVERNE vyjadrujú aj študenti umeleckých škôl z Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc a ďalších miest vrátane poľských a českých. Podľa slov Anny Ondrušekovej sú témou nadšení a projekt vnímajú ako nezáväznú tvorivú činnosť.

"Prioritou je autorská výpoveď s dôrazom na orientáciu školských ateliérov, v ktorých diela vznikajú," hovorí akademický maliar Miroslav Brož z Katedry výtvarnej tvorby Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pod jeho vedením vznikali práce študentov v špecializovaných ateliéroch. Netypické priestory galérie pridali navyše dielam nový tvorivý rozmer.

"Nie sú to ilustrácie Vernových knižiek," vysvetľuje Brož. "Dominovať by mali skôr vzdialené väzby a uplatnenie fantázie v priestore, ktorý elektráreň ponúka." Výslednými výstupmi sú napríklad počítačová manipulácia s fotografiami ženského tela v prepojení na súhvezdia, čítanie vo vode, katastrofický objekt presahujúci niekoľko poschodí galérie a mnoho ďalších. "Diela študentov sú súčasťou našej semestrálnej práce," dodáva Brož. "Som rád, že zápočty sú zaslúžené a práce nekončia v šuplíku."

Projekt Hry s umením navštívilo minulý rok vyše tritisíc návštevníkov, čo riaditeľka galérie považuje za úspech. Tento rok potrvá do konca augusta a jeho súčasťou bude množstvo ďalších expozícií. Okrem prezentácií umelcov bude možné napríklad vidieť dokumenty, makety a fotografie Hvezdárne a planetária v Humennom a Prešove, výsledkom spolupráce s Klubom popradských potápačov bude výstava Vodný svet. Medzi júnové sprievodné podujatia bude patriť medzinárodný seminár vedcov a teoretikov umenia. Okrem toho to budú koncerty, prednášky, workshopy, výtvarné dielne či premietanie filmov na vernovské témy.

Popri spomienke na slávneho spisovateľa oslávi Tatranská galéria aj 45. výročie svojho vzniku. Na podnet umelcov - milovníkov Tatier bola založená v roku 1960 a jej prvým sídlom bol Starý Smokovec. Po viacerých miestach sa definitívne usídlila v Poprade a jej činnosť už dávno presiahla regionálny rámec. V súčasnosti svoje expozície prezentuje v priestoroch výstavnej siene bývalej parnej elektrárne a vo výstavnej sieni v Starom Smokovci. Medzi najúspešnejšie projekty posledných rokov patrila minuloročná výstava krajinomaliara Ferdinanda Katonu, žiaka Ladislava Mednyánszkeho. Po Poprade, Prešove, Martine a Lučenci by mala začiatkom budúceho roka doraziť aj do hlavného mesta.

EVA ANDREJČÁKOVÁ

obsah | kultura - kultúra