Týden zahraničních Čechů

Mezinárodní koordinační výbor při UK Praha (dále MKV) uspořádá ve dnech 26. září - 5. října 2003 "Týden zahraničních Čechů". Tato v pořadí již třetí a svým rozsahem největší akce svého druhu, která bude zahájena ve Vídni (26. - 28. 9. 2003) a poté se přesune do Prahy, představuje unikátní platformu pro setkání představitelů našich nejvyšších politických kruhů (senátoři, poslanci, pracovníci různých ministerstev a dalších státních i nestátních institucí) s oficiálními zástupci krajanských spolků a organizací z celého světa, aby společně hledali cesty k řešení stávajících problémů ve vztahu ke krajanům. Současně bude dán prostor k prohloubení další spolupráce krajanů s Českou republikou, ať už v oblasti kulturní, vědecké, politické či obchodní.

Akce bude pořádána pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR, Senátu PČR a v úzké spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Univerzitou Karlovou. Vedle hlavních jednání, která proběhnou jak na půdě Senátu, tak na půdě UK Praha, bude součástí projektu i několik akcí kulturně společenské povahy, jako např. vlastní kulturní prezentace české komunity ve Vídni, výstava o českém vystěhovalectví do USA, malá filmová přehlídka českých tvůrců žijících v zahraničí, výstava českých výtvarných umělců žijících v zahraničí, vědecké sympozium českých lékařů, seminář a společenské setkání významných žen českého původu z celého světa aj. (podrobněji viz přiložený rámcový program).

26. září - 5. října 2003

(rámcový program)

pátek 26. září - sobota 27. září
Česká Vídeň se představuje
- společenské a kulturní setkání krajanů z celého světa s krajanskou komunitou ve Vídni, ples spojený s vystoupením českých a rakouských umělců

neděle 28. září
Uvítací číše vína - seznámení účastníků Týdne zahraničních Čechů

pondělí 29. září
Slavnostní zahájení Týdne zahraničních Čechů - Karolinum (aula) Češi ve světě
- slavnostní prezentace představitelů spolků a organizací v zahraničí
- tisková konference
Čeští výtvarní umělci žijící v zahraničí
- zahájení výstavy Česká filmová tvorba v zahraničí
- zahájení minifestivalu české filmové tvorby v zahraničí

úterý 30. září
Konference představitelů českých spolků a organizací v zahraničí - Senát PČR
- pracovní sekce za účasti předsedy Senátu a PS PČR, představitelů vlády, kulturních a vědeckých institucí Češi v Americe
- zahájení výstavy o historii a současnosti Čechů v USA (Muzeum hl. města Prahy)

středa 1. října
Konference představitelů a pracovníků českých spolků a organizací v zahraničí
- pokračování

čtvrtek 2. října
Konference představitelů a pracovníků českých spolků a organizací v zahraničí
- závěrečné zasedání Světové setkání mladých a koncert české populární hudby

pátek 3. října
Přínos zahraničních Čechů v oblasti vědy a techniky
Přínos zahraničních Čechů v oblasti medicíny
Přínos zahraničních Čechů v oblasti obchodních styků ČR
- tematické panely za účasti zahraničních a domácích odborníků České ženy ve světě
- sympozium a slavnostní večer za účasti významných žen českého původu ze zahraničí

sobota 4. října
Česká filmová tvorba v zahraničí
- zakončení minifestivalu české exilové filmové tvorby a sympozium o českém filmu v exilu (za účasti předních osobností české filmové tvorby)
Čeští literární autoři v zahraničí
- prezentace vybraných děl českých autorů žijících v zahraničí
Čeští výtvarní umělci v zahraničí
- slavnostní udělení cen pro výtvarné umělce žijící v zahraničí
Závěrečná slavnostní recepce Týdne zahraničních Čechů neděle 5. října
Ekumenická bohoslužba


Součástí projektu je i vydání následujících publikací:

- České ženy ve světě - sborník profilů významných žen českého původu žijících v zahraničí;
- Sborník z Týdne zahraničních Čechů - souhrn příspěvků z jednání konference;
- Katalog k výstavě "Čeští výtvarní umělci žijící v zahraničí";
- Brožurka o české filmové tvorbě v zahraničí;
- Katalog k výstavě "Češi v Americe";
- České spolky a organizace v zahraničí - historie a současnost Čechů ve světě.
MZV ČR

obsah | kultura - kultúra